Jak działa ubezpieczenie należności?

 

 

Polisa ubezpieczeniowa to nie tylko kilka kartek dokumentów. Wraz z polisą, zyskują Państwo partnera i wsparcie w realizacji założonej strategii.

Euler Hermes Partner
​​

Analizujemy zdolność kredytową oraz finansową stabilność Państwa klientów, z którymi wymiana handlowa objęta jest ubezpieczeniem, przyznając im specjalny limit kredytowy, do wysokości którego wypłacimy Państwu odszkodowanie, w przypadku, gdy klient ten nie spłaci swoich zobowiązań.

Ubezpieczający może w okresie trwania polisy wnioskować o podwyższenie limitu kredytowego dla danego klienta, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. W sposób ciągły kontrolujemy każdego z ubezpieczonych klientów, w razie potrzeby ocenimy więc ryzyko związane z podniesieniem limitu kredytowego. Mogą Państwo oczywiście wnioskować także o przyznanie limitu kredytowego dla nowego klienta, z którym dopiero zamierzają Państwo rozpocząć współpracę.

CZY WIESZ, ŻE...

Dziennie otrzymujemy ponad 20,000 wniosków o przyznanie limitu kredytowego, z czego 81% jest rozpatrywana w ciągu 48 godzin.

​​

W zakresie naszej odpowiedzialności leży ciągłe i aktywne monitorowanie wypłacalności, zdolności kredytowej Państwa kontrahentów. Gromadzimy informacje na temat kontrahentów oraz podmiotów gospodarczych z różnych źródeł, odwiedzając między innymi klientów, ale też korzystając z dostępnych archiwów, historii płatniczej danego kontrahenta, raportów finansowych czy informacji uzyskanych od wszystkich ubezpieczających, którzy sprzedają swoje towary i usługi tym samym klientom.

Dane te są cały czas aktualizowane oraz weryfikowane w dostępnych źródłach. Jeżeli okazuje się, że jeden z Państwa partnerów ma trudności finansowe, powiadomimy Państwa o podwyższonym ryzyku oraz pomożemy ustalić plan działania, który zmniejszy lub wykluczy straty, sugerując ograniczenie zaangażowania z tytułu kredytu kupieckiego. 

Ubezpieczenie należności wiąże się oczywiście z wypłatą odszkodowania za straty poniesione w wyniku nieuregulowania płatności z tytułu kredytu kupieckiego, ale naszym głównym celem jest pomoc Państwu w uniknięciu możliwych do przewidzenia strat. Jeżeli jednak nie otrzymają Państwo zapłaty za należności podczas obowiązywania ubezpieczenia, wypłacimy Państwu odszkodowanie do wysokości limitu kredytowego dla danego klienta.

​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

     

 

     

 

     

  Formularz kontaktowy

  Zostaw swoje dane
  Oddzwonimy!

  Wiadomości i Analizy ekonomiczne

  Najnowsze opracowania ekonomiczne

  Syntesys

  System On-Line dla klientów
  Euler Hermes

  Mobilna Aplikacja Ekonomiczna EH

  Dostęp do wszystkich publikacji Euler Hermes