Ubezpieczenie należności

Euler Hermes to światowy lider w ubezpieczeniach należności handlowych

 

Co to jest ubezpieczenie należności?


Ubezpieczenie należności chroni Państwa firmę przed nieplanowanymi, nagłymi stratami jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta. Ubezpieczenie należności pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem handlowym i politycznym.  Z kolei gwarancje ubezpieczeniowe zwalniają z potrzeby uruchomienia linii kredytowej.
10
POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO UBEZPIECZYĆ NALEŻNOŚCI
​​

​Jak działa ubezpieczenie należności?


Analizujemy zdolność kredytową oraz stabilność finansową Państwa klientów, z którymi wymiana handlowa objęta jest ubezpieczeniem. Przyznajemy im specjalny limit kredytowy. W przypadku, gdy klient nie spłaci swoich zobowiązań, wypłacimy Państwu odszkodowanie do wysokości przyznanego limitu.

W zakresie naszej odpowiedzialności leży ciągłe i aktywne monitorowanie wypłacalności i zdolności kredytowej Państwa kontrahentów. Gromadzimy informacje na temat kontrahentów oraz podmiotów gospodarczych. Odwiedzamy klientów, ale też korzystamy z dostępnych archiwów, historii płatniczej danego kontrahenta, raportów finansowych czy informacji uzyskanych od wszystkich ubezpieczających, którzy sprzedają swoje towary i usługi tym samym klientom.


Z analizy Euler Hermes wynika, że w I półroczu 2017 roku niewypłacalność ogłosiło 418 przedsiębiorstw przy 362 w analogicznym okresie 2016 roku. Niewypłacalność wzrosła przede wszystkim w sektorze produkcji (o 24 proc.), hurcie (o 21 proc.) i transporcie (o 18 proc.). O 3 proc. wzrosła też niewypłacalność firm z branży budownictwa. Mimo że do końca maja 2017 roku wartość rynku budowlanego wzrosła o 4,5 proc. rdr., to w 2016 roku w tym samym czasie spadła o 12,5 proc." -- Czytaj dalej >>


Dane są cały czas aktualizowane oraz weryfikowane w dostępnych źródłach. Jeżeli okaże się, że jeden z Państwa partnerów ma trudności finansowe, powiadomimy Państwa o podwyższonym ryzyku oraz pomożemy ustalić plan działania, który zmniejszy lub wykluczy straty, sugerując ograniczenie zaangażowania z tytułu kredytu kupieckiego.  


ubezpieczenie_wykres.jpgUbezpieczenie należności wiąże się z wypłatą odszkodowania za straty poniesione w wyniku nieuregulowania płatności z tytułu kredytu kupieckiego.

 
Naszym głównym celem jest pomoc w uniknięciu możliwych do przewidzenia strat. Jeżeli jednak nie otrzymają Państwo zapłaty za należności podczas obowiązywania ubezpieczenia, wypłacimy Państwu odszkodowanie do wysokości limitu kredytowego dla danego klienta.Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie transakcji?

​​

Niezapłacone faktury mogą stanowić do 35 procent aktywów firmy, a jeżeli Państwa kontrahent trwale nie będzie mógł ich uregulować, wierzytelności zostaną spisane na straty. Z naszego doświadczenia wiemy, że powodem wielu niezapłaconych faktur jest niewystarczająca wiedza na temat wypłacalności klientów, z którymi Państwo współpracują.

Ubezpieczenie należności wpływa na podniesienie jakości zarządzania należnościami w Państwa firmie poprzez:

  • kompleksową ochronę przed ryzykiem niewypłacalności, lub upadłości Państwa kontrahenta,
  • poprawę relacji z klientami,
  • stanie się bardziej wiarygodnym partnerem dla banków i innych instytucji finansowych, co przekłada się na lepsze finansowanie,
  • zwiększenie możliwości i poprawę bezpieczeństwa przy nawiązywaniu nowych relacji handlowych. 

 


PRZYKŁAD UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI


Jeżeli marża firmy wynosi 5 procent i jeden z jej klientów nie ureguluje należności z tytułu kredytu kupieckiego w wysokości 100 000 zł, firma będzie musiała dodatkowo sprzedać towary za 2 000 000 zł, żeby nadrobić poniesione straty.


Ubezpieczenie należności handlowych pomaga Państwu w zarządzaniu
należnościami, a w przypadku nieotrzymania zapłaty daje ochronę
w postaci odszkodowania. Naruszenie płynności finansowej może
bowiem pociągnąć za sobą dotkliwe w skutkach konsekwencje.
Osłabi pozycję Państwa firmy oraz obniży jej możliwości inwestycyjne.

​​​​​


Dowiedz się więcej:


Infolinia Handlowa:

tel.: (48 22) 233 44 44

formularz@eulerhermes.com ...Lub wypełnij poniższy formularz
 ​​​​​​​​
​​

Zaznaczając to pole potwierdzam że Euler Hermes może kontaktować się ze mną w sprawie swoich produktów i usług zgodnie z Polityką Prywatności Euler Hermes.