Czym jest Syntesys?

Logowanie do systemu

Logowanie do systemu on-line dla klientów Euler Hermes

SYNTESYS LOGOWANIE

Syntesys jest internetową platformą skupiającą w jednym miejscu niezbędne narzędzia umożliwiające zarządzanie należnościami.
Dostęp on-line pozwala na kontakt z nami z dowolnego miejsca na świecie. Serwis Syntesys oferowany jest przez grupę Euler Hermes w Polsce na stronie www.syntesys.pl.

 

MODUŁ UBEZPIECZENIOWY

Obsługa ubezpieczenia należności jest teraz prostsza niż kiedykolwiek. Moduł Ubezpieczeniowy to szybki i bezpośredni dostęp do Państwa umowy ubezpieczenia.
Syntesys umożliwia weryfikację klientów, zarządzanie limitami kredytowymi, zgłaszanie przeterminowań, zamawianie opinie ubezpieczyciela w ramach limitu automatycznego, zgłoszenia szkód oraz podgląd wystawionych rachunków. 
 

ANALIZY NALEŻNOŚCI

Program Analiz Należności to pomocne narzędzie, które ułatwi Państwu:

 • Sprawdzenie dyscypliny płatniczej kontrahentów, czyli ustalenie czy obecni i potencjalni klienci terminowo regulują swoje zobowiązania,
 • Wyszukanie firm solidnych, z którymi warto nawiązać współpracę handlową,
 • Porównanie warunków płatności, jakie otrzymują odbiorcy - średnich parametrów występujących w danej branży np. otrzymanego terminu płatności, tempa spłaty zobowiązań itp.,
 • Uzyskanie automatycznej informacji o zmianach kondycji finansowej kontrahentów oraz branży,
 • Śledzenie zmian zachodzących w branży i natychmiastową reakcję na trendy rynkowe.
Kontrolę nad należnościami zapewnia również automatyczny system monitoringu, który wskazuje firmy, których sytuacja wymaga głębszej analizy, bądź których wskaźniki spadły poniżej akceptowanych przez naszych klientów minimów.

 

SMART SALES

Aplikacja Smart Sales może być czynnym wsparciem każdego przedsiębiorcy w zakresie wyszukiwania i doboru partnerów biznesowych. Dzięki odpowiednio dobranym i sparametryzowanym opcjom oraz bardzo rozbudowanej wyszukiwarce operującej na bazie 3,5 mln kontrahentów - każdy Klient może z poziomu swoich departamentów wspomagać własne decyzje i procesy sprzedażowe poprzez:

 • analizę danych rejestrowych partnera handlowego,
 • bieżącą weryfikację aktualnej kondycji finansowej,
 • stały podgląd do zdarzeń prawnych,
 • weryfikację kadry kierowniczej i powiązań kapitałowych,
 • analizę wskaźników finansowych,
 • czy skorzystać z gotowej rekomendacji do współpracy z danym podmiotem gospodarczym przygotowanej w oparciu o doświadczenie największego na rynku ubezpieczyciela kredytu kupieckiego a za razem - największej firmy windykacyjnej w segmencie B2B.

Wyszukiwanie klientów nie było nigdy takie proste i nie niosło za sobą jednocześnie tylu ważnych informacji skupionych w jednym miejscu. W trudnych rynkowo czasach – informacja jest kluczem do sukcesu a szybkość dostępu do niej może często decydować o tym, czy to właśnie Państwa przedsiębiorstwo podejmie tą istotną dla biznesu decyzję.


 

SMART COLLECTION

Moduł Smart Collection umożliwia przedsiębiorcom dokonanie szczegółowej weryfikacji konkretnych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Polski pod kątem zaistniałych zdarzeń windykacyjnych. Rozwiązanie doskonałe dla działów handlowych, oraz działów zajmujących się kontrolą kredytową przedsiębiorstwa.
Dzięki modułowi można określić, czy:

 

 • dany podmiot gospodarczy był kiedykolwiek windykowany przez Euler Hermes,
 • ile spraw windykacyjnych było przypisanych do danej firmy,
 • jak zakończyły się prowadzone sprawy windykacyjne,
 • określić przedział wielkości, w którym były zlecone do nas sprawy windykacyjne,
 • jaki jest stan prowadzonych spraw na dzień badania danego podmiotu gospodarczego. 

 


Raporty handlowe

Moduł, poprzez który mogą Państwo składać zamówienia na Raporty Handlowe za pośrednictwem naszej wywiadowni - Euler Hermes. Przygotowywane przez nas raporty dotyczą kontrahentów zarejestrowanych na całym świecie.
Dodatkowo raporty krajowe w porównaniu ze standardowymi raportami oferowanymi na rynku uzupełniliśmy o dwie bardzo istotne informacje, które z racji prowadzonej przez nas działalności są dostępne tylko u nas:
 • informacje na temat przeprowadzanych przez nasz własny, wyspecjalizowany Dział Windykacji - spraw windykacyjnych, oraz
 • Wskaźnik Moralności Płatniczej - PMI, który odzwierciedla zachowania płatnicze kontrahentów.

Zamawiane u nas Raporty Handlowe zawierają:

 • pełną nazwę i aktualne dane rejestrowe przedsiębiorcy,
 • ocenę podmiotu gospodarczego, na którą składają się:  limit kredytowy, rating,
  informację dotyczącą przeprowadzanych przez EH spraw windykacyjnych – jeśli dotyczy,
 • PMI – Wskaźnik Moralności Płatniczej (na przestrzeni 12 ostatnich miesięcy),
 • profil działalności, liczbę pracowników, posiadane nieruchomości,
 • strukturę własności oraz powiązania kapitałowe przedsiębiorcy,
 • dane finansowe w postaci aktualnego sprawozdania finansowego (o ile jest dostępne) i wskaźniki finansowe przedsiębiorcy,
 • zdarzenia prawne i historię przedsiębiorcy,
 • dostępne informacje z prasy lub Internetu.

Zachęcamy do uzupełnienia podstawowej informacji o 2 wymienione wyżej parametry dostępne tylko w Raporcie Euler Hermes w cenie raportu standardowego!

 

MONITORING NALEŻNOŚCI

Współpraca z Euler Hermes, oraz dostęp do aplikacji on-line na stronie www.syntesys.pl umożliwią Państwu w ramach usługi monitoringu bieżącą kontrolę objętych czynnościami należności. Na każdym etapie działań monitoringowych Klient może zadecydować czy skierować fakturę na drogę windykacji polubownej w przypadku bezskutecznie zakończonych działań monitorujących, czy samodzielnie wykorzystać swoje zdolności negocjacyjne.
Dzięki temu narzędziu w bardzo prosty i szybki sposób zdyscyplinujesz swoich kontrahentów.

 

WINDYKACJA  NALEŻNOŚCI

Na potrzeby procesów windykacji polubownej - wprowadzono dla Klientów Euler Hermes system  IMX extranet, dzięki któremu można:
składać zlecenia windykacyjne,
 • na bieżąco kontrolować przebieg postępowań windykacyjnych,
 • kontrolować spływ należności w przekazanych do obsługi sprawach,
 • mieć wgląd w komentarze naszych pracowników dotyczące procesu odzyskiwania należności,
 • w szybszy i łatwiejszy sposób kontaktować się z naszymi pracownikami,
 • wpływać na przebieg postępowania windykacyjnego.

POŚREDNICTWO  W  OBROCIE  WIERZYTELNOŚCIAMI

System Syntesys ułatwia przepływ informacji pomiędzy Euler Hermes a Państwa firmą. To dzięki serwisowi nie musicie Państwo pamiętać o tym, jakie dane są nam niezbędne aby skutecznie poszukiwać kupca na należności – listę niezbędnych danych zawsze znajdziecie na www.syntesys.pl.

 

WINDYKACJA SĄDOWA

 
Wszystkie zlecone nam sprawy prowadzimy poza tradycyjną papierową formą również w systemie on-line i są one dostępne na platformie www.syntesys.pl, na której prezentujemy jej przebieg, oraz wszystkie etapy postępowania.
 
System generuje raporty w trybach: zbiorczym oraz indywidualnym. Wybierając poszczególne sprawy mogą Państwo przejść do ich szczegółowego opisu. Umieszczony na stronie link pozwala również na bezpośredni kontakt z osobą prowadząca sprawę, a także umożliwia stałą kontrolę spłat dokonywanych przez dłużnika. Raport można pobrać także jako plik Excel.