Analizy należności

 

​​​

 

Uzyskanie wiarygodnych danych o aktualnej sytuacji w branży to dla firmy połowa sukcesu.
 

Program Analiz Należności to wyjątkowe narzędzie pozwalające śledzić bieżącą sytuację Państwa kontrahentów bądź potencjalnych kontrahentów 24 godziny na dobę. 


Uczestnicy Programu Analiz Należności otrzymują dostęp do aktualnej i rzetelnej bazy danych tworzonej dzięki ciągłemu gromadzeniu i konsolidowaniu informacji z rynku. Nasza baza zawiera dane o 3,5 milionach podmiotów. Rocznie pozyskujemy raporty dotyczące ponad 250 tysięcy firm. Funkcjonujący obecnie model Analiz powstał w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeń finansowych, a przez lata został pozytywnie zweryfikowany przez Uczestników Programu.W Programie Analiz Należności udostępniamy Państwu szereg analiz oraz innych informacji dotyczących Państwa aktualnych jak i potencjalnych kontrahentów, o to niektóre z nich:

 • Rating
 • Wskaźnik Moralności Płatniczej (PMI) - jest to dynamiczny wskaźnik stanowiący istotną wskazówkę przy podejmowaniu decyzji o udzielnie kredytu kupieckiego danemu kontrahentowi. Do wyliczenia tego wskaźnika brane są pod uwagę przesłane przez uczestników należności, liczba dni średniego opóźnienia w płatnościach oraz zdarzenia prawne dotyczące danego kontrahenta.
 • Tempo spłaty zobowiązań – wskaźnik ten pozwala sprawdzić, jaka jest skłonność, bądź zdolność danej firmy do terminowego regulowania zobowiązań płatniczych. Przedstawione wartości to dni po ustalonym terminie płatności.
 • Termin płatności -  średni termin płatności udzielony firmie przez branżę oraz pozostałych uczestników programu.
 • Historia płatności - w formie tabeli przedstawiamy rozkład przeterminowanych zobowiązań płatniczych w przedziałach czasowych w danym miesiącu. Dodatkowo zawarliśmy informację o istnieniu należności przed terminem płatności oraz należności przeterminowanych ponad 365 dni.
 • Zdarzenia prawne i dodatkowe informacje - sekcja zawiera wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na ocenę wiarygodności wybranego kontrahenta. Są to między innymi informacje o rozpoczętym postępowaniu układowym lub upadłościowym, a także komentarze i uwagi uczestników programu.

Program Analiz Należności to pomocne narzędzie, które ułatwi Państwu:

 • Sprawdzenie dyscypliny płatniczej kontrahentów, czyli ustalenie czy obecni i przyszli klienci terminowo regulują swoje zobowiązania,
 • Wyszukanie firm solidnych, z którymi warto nawiązać wymianę handlową,
 • Porównanie warunków płatności, jakie otrzymują odbiorcy - średnich parametrów występujących w danej branży np. otrzymanego terminu płatności, tempa spłaty zobowiązań itp.,
 • Uzyskanie automatycznej informacji o zmianach kondycji finansowej kontrahentów oraz branży,
 • Śledzenie zmian zachodzących w branży i natychmiastową reakcję na trendy rynkowe.

 


Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Analiz, prosimy o kontakt z Działem Analiz Należności:  analizy@eulerhermes.com  lub telefonicznie (22) 363 63 03

 

Przykładowe funkcjonalności Programu Analiz Należności

  pmi.jpeg

Jest to dynamiczny wskaźnik stanowiący istotną wskazówkę przy podejmowaniu decyzji o udzielnie kredytu kupieckiego danemu kontrahentowi.

 

Do wyliczenia tego wskaźnika brane są pod uwagę przesłane przez uczestników należności, liczba dni średniego opóźnienia w płatnościach oraz zdarzenia prawne dotyczące danego kontrahenta.

 tempozobow.jpeg

Ten wskaźnik pozwala sprawdzić, jaka jest skłonność, bądź zdolność Państwa kontrahenta do terminowego regulowania zobowiązań płatniczych.

Wykres przedstawia sytuację, w której kontrahent reguluje swoje zobowiązania wobec Państwa firmy w terminie krótszym niż wobec innych firm z Państwa branży, a nawet spoza branży. Może to świadczyć o dobrych relacjach handlowych między obiema firmami.


Jeśli masz pytania, napisz do nas teraz!​

Zaznaczając to pole potwierdzam że Euler Hermes może kontaktować się ze mną w sprawie swoich produktów i usług zgodnie z Polityką Prywatności Euler Hermes.

​​


  Formularz kontaktowy

  Zostaw swoje dane
  Oddzwonimy!

  Wiadomości i Analizy ekonomiczne

  Najnowsze opracowania ekonomiczne

  Syntesys

  System On-Line dla klientów
  Euler Hermes

  Mobilna Aplikacja Ekonomiczna EH

  Dostęp do wszystkich publikacji Euler Hermes