Branża budowlana i przemysłowa

 

 

Działalność w sektorze budowlanym i produkcyjnym od zawsze stwarzała zapotrzebowanie na gwarancje. Nasz wachlarz produktów dla tych sektorów jest tak duży jak różnorodność Państwa potrzeb.
 

GWARANCJE PRZETARGOWE

Stosowane są w przypadku zamówień publicznych, stanowią gwarancje/zabezpieczenie podpisania kontraktu oraz podjęcia należytego wykonania zleconych prac przez zwycięzcę przetargu.

 

GWARANCJE ZWROTU ZALICZKI

Zabezpieczają zwrot zaliczki lub płatności akonto.

 

GWARANCJE TERMINOWEJ DOSTAWY TOWARÓW I USŁUG

Są gwarancją zobowiązania powziętego przez wykonawcę do dostarczenia towarów i usług aż do momentu ich przekazania lub odbioru przez zleceniodawcę.

 

GWARANCJE NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Gwarantują dostawę towarów i wykonanie usług z okresem gwarancyjnym lub bez niego. Powodują także spłatę/uwolnienie zaliczki na gwarancję, zapewniając wykonawcy natychmiastową płynność.

 

GWARANCJE TERMINOWEGO USUNIĘCIA WAD I USTEREK

Gwarantują usunięcie wszelkich usterek wykrytych w czasie trwania okresu gwarancyjnego. Powodują także spłatę/uwolnienie zaliczki na gwarancję, zapewniając wykonawcy natychmiastową płynność.

 

GWARANCJE DLA DUŻYCH INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH
(JOINT VENTURES ORAZ KONSORCJA)

Duże projekty infrastrukturalne są zazwyczaj wykonywane przez konsorcja (joint venture) – co niestety naraża na określone ryzyko wszystkie firmy, które uczestniczą w danym projekcie inwestycyjnym (joint venture). Towarzystwo Ubezpieczń Euler Hermes S.A., posiadając wieloletnie doświadczenie w projektach tego typu, może Państwu zaoferować specjalne gwarancje dla dużych projektów infrastrukturalnych, uwzględniające specyfikę takich projektów oraz Państwa potrzeby.

Gwarancje te obejmują także zabezpieczenie zobowiązań pomiędzy firmami należącymi do konsorcjum. Towarzystwo Ubepieczeń Euler Hermes S.A. zapewnia te usługi po bardzo korzystnych cenach oraz nie nalicza podwójnej opłaty za ocenę ryzyka oraz za składkę ubezpieczeniową.

  Formularz kontaktowy

  Zostaw swoje dane
  Oddzwonimy!

  Wiadomości i Analizy ekonomiczne

  Najnowsze opracowania ekonomiczne

  Syntesys

  System On-Line dla klientów
  Euler Hermes

  Mobilna Aplikacja Ekonomiczna EH

  Dostęp do wszystkich publikacji Euler Hermes