Euler Hermes wspólnie z Allianz Malaysia oferuje ubezpieczenie należności handlowych dla klientów HSBC Malaysia

25.02.2014

​Euler Hermes, światowy lider w ubezpieczeniach należności handlowych, oraz HSBC, największy na świecie bank w dziedzinie bankowości transakcyjnej  ogłosiły, że Euler Hermes zostanie wyłącznym dostawcą usług ubezpieczenia należności dla klientów HSBC Commercial Banking w Malezji.

 
Współpracę w tym zakresie umożliwia pionierska umowa o globalnej dystrybucji zawarta przez strony w 2013 r. Klienci HSBC prowadzący transakcje na zasadach kredytu kupieckiego uzyskają korzystny dostęp do najlepszych branżowych rozwiązań oferowanych przez Euler Hermes w dziedzinie ubezpieczeń należności i ochrony przed ryzykiem braku zapłaty należności. Polisy będą wystawiane przez lokalnego partnera Euler Hermes, Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad (“Allianz General”), siostrzaną spółkę Euler Hermes w grupie Allianz. Euler Hermes będzie świadczyć usługi reasekuracji, oceny i weryfikacji zdolności kredytowej na rzecz Allianz General.
 
– Zarówno przy poszukiwaniu nowych rynków zbytu, jak i w transakcjach ze sprawdzonymi odbiorcami ubezpieczeni klienci zyskają gwarancję ochrony ich bilansu i przepływu środków pieniężnych przed niespodziewanym szokiem związanym z brakiem zapłaty – stwierdził Victor Jiang, Prezes Zarządu Euler Hermes ASEAN. – Pomagamy naszym klientom chronić ich stosunki handlowe, bezpiecznie zwiększać sprzedaż i uzyskiwać lepszy dostęp do kapitału obrotowego i finansowania.
 
Obecnie ponad 80% globalnego handlu odbywa się na zasadach kredytu kupieckiego, a należności zwykle przekraczają jedną trzecią aktywów spółki. Obecność Euler Hermes na całym świecie, specjalizacja i gruntowna wiedza w zakresie ryzyka handlowego zapewnią Allianz General wsparcie przy pomaganiu klientom HSBC w wyborze najbardziej obiecujących rynków i odbiorców w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju firmy. Euler Hermes pomaga ubezpieczonym spółkom w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji handlowych, począwszy od wstępnej weryfikacji wiarygodności kontrahenta za pomocą bazy danych obejmującej ponad 40 milionów przedsiębiorstw i obecność na lokalnych rynkach ubezpieczeniowych ponad 50 krajów, aż po szybką wypłatę odszkodowania w przypadku potwierdzonej niewypłacalności dłużnika. Ryzyko niewypłacalności kontrahenta jest monitorowane przez cały okres obowiązywania polisy, zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących.
 
Działania HSBC pozwalają naszym klientom korzystać z szans – powiedział Andy Grisdale, Dyrektor Naczelny Commercial Banking w HSBC Bank Malaysia Berhad. – Ubezpieczenie należności handlowych stanowi uzupełnienie naszych rozwiązań w zakresie finansowania handlu i należności i daje firmom potężne narzędzie umożliwiające zmniejszenie ryzyka i rozwój działalności. Współpraca z Euler Hermes (wspólnie z Allianz General) wzmacnia naszą ofertę zapewniającą klientom możliwości rozwoju w Malezji i za granicą.
 
Od 2008 r. HSBC i Euler Hermes, spółka zależna Allianz SE, są partnerami strategicznymi w dziedzinie ubezpieczeń należności handlowych w Brazylii, Meksyku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w USA. W 2013 r. podjęto współpracę również we Francji, Hongkongu, Singapurze, Turcji i w Wielkiej Brytanii.
 
 

​*****

 

 


Kontakt dla mediów:
Grzegorz Błachnio
Euler Hermes
tel. 601-056-830
e-mail: grzegorz.blachnio@eulerhermes.com