Chińska agencja ratingowa Dagong potwierdza rating AA- wraz ze stabilną prognozą dla Euler Hermes

24.01.2014
Euler Hermes otrzymał rating AA- od największej chińskich agencji ratingowej, Dagong. Tym samym został też pierwszym towarzystwem ubezpieczeń, które zostało ocenione przez tę agencję w Europie.
 

Euler Hermes otrzymał rating AA- od największej chińskich agencji ratingowej, Dagong. Tym samym został też pierwszym towarzystwem ubezpieczeń, które zostało ocenione przez tę agencję w Europie.


Oceniając wiarygodność kredytową Euler Hermes, Dagong powołał się na silną i odporną na wahania gospodarcze kondycję finansową spółki, ostrożną politykę zarządzania ryzykiem oraz mocną bazę kapitałową, zdolną pokryć rosnącą ekspozycję na ryzyko kredytowe netto. Przyznany rating odzwierciedla także wiodącą pozycję ubezpieczyciela na rynku ubezpieczeń należności, a także skuteczną i spójną strategię rozwoju. Ocenę wiarygodności kredytowej przeprowadziła europejska filia Dagong z siedzibą w Mediolanie.


Rating AA- przyznany przez agencję Dagong to ważny kamień milowy w naszym długoterminowym planie rozwoju – powiedział Wilfried Verstraete, prezes Zarządu Euler Hermes. – Euler Hermes to grupa charakteryzująca się znaczną różnorodnością geograficzną i kulturową, która dużą wagę przykłada do tego, w jaki sposób jej model biznesowy jest postrzegany w krajach, w których prowadzi działalność. Jako światowy lider sektora ubezpieczeń należności cieszymy się, że Dagong docenił skuteczność naszej strategii biznesowej i dobre wyniki finansowe. Dla naszych klientów w Chinach i 55 innych państwach całego świata rating ten jest także dowodem na solidną kondycję finansową i doskonałe procedury zarządzania ryzykiem, które gwarantują im bezpieczny rozwój biznesowy.

Uzasadniając swoją ocenę, Dagong Europe podał m.in. następujące argumenty:

  • Skuteczna strategia i silna pozycja konkurencyjna. Efektywna realizacja przyjętej strategii i wiodąca pozycja na rynku: udział w globalnym rynku ubezpieczeń należności na poziomie 34%. W przyszłości najważniejsze szanse biznesowe dla Euler Hermes powinny pojawiać się przede wszystkim na rynkach rozwijających się, w szczególności azjatyckich.
  • Skuteczne zarządzanie ryzykiem. Ostrożność przy ocenie ryzyka i zaawansowane narzędzia do zarządzania ryzykiem, unikanie wysokiego ryzyka oraz ochrona przed wysoką zmiennością zysków i kapitału. Dodatkowo wysoka dywersyfikacja geograficzna zmniejsza podatność ubezpieczyciela na wahania koniunktury w poszczególnych krajach i regionach.
  • Bardzo silny kapitał. Wysoka i stabilna baza kapitałowa, obejmująca głównie kapitał własny udziałowców, która zapewnia spółce komfortowe możliwości finansowania bieżących potrzeb rozwojowych oraz bufor bezpieczeństwa w razie niepożądanych strat.

Nasza prognoza dla Euler Hermes jest stabilna, gdyż przewidujemy, że spółka utrzyma i umocni swoją pozycję rynkową, będzie kontynuować stabilną i wyważoną strategię rozwoju oraz utrzyma wysoką bazę kapitałową i dobrą rentowność w kolejnym cyklu – powiedziała Carola Saldias, kierownik sektora i starsza dyrektor Instytucji Finansowych w Dagong Europe. – Oczekujemy, że zwrot z kapitału wyniesie ponad 12%, a wskaźnik szkodowo-kosztowy netto znajdzie się w przedziale 75-85%. Ponadto Euler Hermes to strategicznie ważny i silnie zintegrowany członek Grupy Allianz, co zapewnia mu znaczną dywersyfikację, wysokie zyski i możliwości wzrostu. Dzięki oferowanym przez Euler Hermes specjalistycznym produktom niszowym Allianz może zapewnić swoim klientom korporacyjnym prawdziwie kompleksową gamę rozwiązań, od sprzedaży detalicznej po zarządzanie ryzykiem.

Dagong powstał w 1994 roku za obopólną zgodą Ludowego Banku Chin i dawnej Państwowej Komisji ds. Gospodarki i Handlu. Posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do nadawania ratingów wiarygodności kredytowej, które są uznawane przez chiński rząd. Filię Dagong Europe założono w marcu 2012 roku. W czerwcu 2013 roku otrzymała licencję na prowadzenie działalności i została zarejestrowany przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie nadzoru nad agencjami ratingowymi. Była to pierwsza spółka chińska, a zarazem pierwsza spółka azjatycka, która została dopuszczona do rejestracji i uzyskała pozwolenie na prowadzenie działalności ratingowej w Europie.

Każdego dnia inwestujemy w naszą działalność w Azji, zwłaszcza w Chinach, pomagając naszym klientom rozwijać się i podejmować strategiczne decyzje handlowe w tej najbardziej dynamicznej części świata – powiedział Fabrice Desnos, Dyrektor Wykonawczy Euler Hermes APAC. – To dla nas ogromna motywacja, zobaczyć, że poczynione inwestycje oraz zgromadzona widza na temat lokalnego rynku i sektorów gospodarki zyskały uznanie agencję Dagong. Wysoki rating nadany przez wybitnych ekspertów gospodarki azjatyckiej będzie miał duże znaczenie dla naszych partnerów z branży bankowości i ubezpieczeń w Chinach, a w efekcie wesprze dalszą penetrację tego kluczowego rynku i dalszy rozwój Euler Hermes.


Euler Hermes rozpoczął działalność w Chinach w 1999 roku i ma swoją siedzibę w Szanghaju. Oferuje usługi zarządzania ryzykiem oraz doradztwo na rzecz miejscowych spółek i firm ubezpieczeniowych. W 2012 roku rozszerzył zasięg swoich usług, otwierając kolejne oddziały w Pekinie i Shenzhen. W październiku 2013 roku uzyskał tytuł najlepszego dostawcy usług kredytowych w Chinach podczas X Międzynarodowej Konferencji na temat Zarządzania Kredytami i Ryzykiem w Pekinie.