Euler Hermes zwiększa swój pakiet akcji w greckiej spółce z 80% do 100%

27.02.2014

​Euler Hermes, światowy lider w ubezpieczeniach należności handlowych, po uzyskaniu zgody Banku Grecji zwiększył swój pakiet akcji w Euler Hermes Hellas (Grecja) z 80% do 100%. Pakiety mniejszościowe należały uprzednio do Groupama i Alfa Bank.

 
Wzmocniona obecność Euler Hermes w Grecji świadczy o otwartości tego kraju na działalność gospodarczą – stwierdził Michele Pignotti, szef Krajów Basenu Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu i Afryki. – Grecja była jednym z państw strefy euro, które zareagowały pozytywnie na większość zaleceń OECD w sprawie reform strukturalnych. Wykup akcji potwierdza nasze zaangażowanie i determinację, aby rozwijać naszą obecność w tym kraju i towarzyszyć greckim podmiotom ubezpieczającym.

Zważywszy na niejednoznaczne tendencje wzrostowe obserwowane w globalnym otoczeniu gospodarczym, Euler Hermes spodziewa się, że w 2015 r. gospodarka Grecji odnotuje wzrost rzędu 0,5%, wskazujący na znaczną poprawę konkurencyjności kosztowej po kolejnym spadku o 0,2% w 2014 r.
 
Podczas kryzysu trwaliśmy przy greckich przedsiębiorstwach, świadcząc usługi na wysokim poziomie przy jednoczesnym utrzymaniu wnikliwej oceny ryzyka – stwierdził Vassili Christidis, Prezes Zarządu Euler Hermes Greece. – Doświadczenie to wzmocniło i skonsolidowało naszą współpracę z klientami, razem jesteśmy gotowi wykorzystać szanse, które niesie ze sobą poprawa koniunktury gospodarczej, w sposób zrównoważony i zapewniający rentowność. Wprawdzie nasze podejście jest teraz nieco mniej rygorystyczne zarówno w przypadku ochrony ubezpieczeniowej oferowanej przy sprzedaży na rynku krajowym, jak i w eksporcie, jednak zachowujemy ostrożność z uwagi na wciąż delikatną sytuację gospodarczą.
 
Euler Hermes Greece, spółka założona w 1995 r., zatrudnia 50 osób w swojej siedzibie mieszczącej się w Atenach oraz w biurze w Salonikach. Świadczy szeroki zakres usług związanych z ubezpieczeniem należności handlowych i windykacją. Grecja należy do obsługiwanego przez Euler Hermes regionu Krajów Basenu Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu i Afryki, obejmującego również kraje Rady Współpracy Zatoki Perskiej, Izrael, Włochy, Maroko, Portugalię i Turcję.

*****

Kontakt dla mediów:

Grzegorz Błachnio
Euler Hermes
tel. 601-056-830