Euler Hermes o warunkach prowadzenia działalności na rynku chińskim: 60% chińskich firm skróciło w ubiegłym okres spłaty swoich zobowiązań

20.02.2014

​Ponad dwie trzecie firm w Chinach osiągnęło w 2013 roku wzrost obrotów, a sześciu na dziesięć firm udało się skrócić czas spłaty swoich zobowiązań, jak wynika z ankiety dotyczącej zachowań płatniczych, przeprowadzonej w Chinach przez Euler Hermes z grupy Allianz, wiodącego dostawcę usług ubezpieczenia kredytu handlowego, raportów handlowych i windykacji należności.

 
Niemal siedem na 10 chińskich firm odnotowało w 2013 roku wzrost obrotów w porównaniu z rokiem 2012, podczas gdy realna wartość chińskiego PKB rosła w stabilnym tempie. Tendencja ta była szczególnie widoczna w przypadku firm z sektorów rolnego i budowlanego, które skorzystały z silnego popytu krajowego – wyższego w 2013 o 8% w porównaniu do poprzedniego roku.

Tymczasem firmy z sektorów energetycznego oraz dystrybucji hurtowej i handlu detalicznego napotkały większe trudności rynkowe i zaledwie jednej trzeciej z nich udało się osiągnąć wzrost sprzedaży. Powodem takich wyników był niski poziom popytu zagranicznego, spowolnienie prywatnych inwestycji oraz bardziej surowe środki wprowadzone przez wadze w zakresie kontroli udzielania kredytów.

Według standardów międzynarodowych, chińskie firmy płacą szybko, co więcej – zagranicznym klientom udzielają dłuższego kredytu niż nabywcom krajowym
Na podstawie wyników ankiety okazało się, że – w porównaniu ze standardami międzynarodowymi – chińskie spółki płacą stosunkowo szybko. Średnia długość cyklu regulowania należności w dniach (DSO) w większości sektorów nie przekroczyła dwóch miesięcy, a ponadto sześciu na dziesięć firm udało się w 2013 zredukować czas regulowania płatności (czyli wskaźnik DSO). Nie dotyczyło to jednak firm z sektorów energetyki i budownictwa, które borykają się z większymi opóźnieniami płatniczymi, a ponad połowa firm z tych sektorów wykazuje wartość wskaźnika DSO na poziomie przekraczającym dwa miesiące.

W trakcie analizy wyników badania stwierdzono także, że choć obowiązujące w kraju warunki płatności handlowych są zasadniczo dość restrykcyjne, chińskie firmy wykazują się większą elastycznością udzielając kredytu klientom zagranicznym: podczas gdy 75% firm w 2013 oferowało klientom krajowym kredyt poniżej dwóch miesięcy, o wiele mniej (62%) postępowało tak w przypadku zagranicznych kontrahentów.
 
Trudności finansowe główną przyczyną opóźnień płatniczych
W przypadku 90% objętych ankietą firm, głównym powodem opóźnień płatniczych były trudności finansowe ich własnych klientów. Ich prawdopodobną przyczyną było obserwowane od czwartego kwartału 2012 ograniczenie akcji kredytowej, spowodowane przez:
  • czynniki rynkowe – osłabienie na wielu rynkach eksportowych
  • bardziej rygorystyczne warunki udzielania kredytów, wynikające również z transformacji modelu gospodarczego Chin, oraz
  • bardziej energiczne działania władz w celu ograniczenia rosnącego sektora niestandardowych, nieunormowanych pożyczek (bankowości cienia).

Czynniki te sprawiły, że dla wielu chińskich firm pozyskanie finansowania stało się trudniejsze, szczególnie w sektorach, które w dużym stopniu skorzystały na gwałtownym wzroście akcji kredytowej w 2009 roku. Najbardziej podatnymi na skutki powyższych czynników były małe i średnie przedsiębiorstwa (SME), ale też firmy z sektorów w których dominuje własność państwowa lub z sektorów charakteryzujących się nadwyżką zdolności produkcyjnych – zwłaszcza nieruchomości, energetyki słonecznej oraz stali.

Chińskie firmy coraz częściej sięgają po ubezpieczenia kredytu dla ochrony przed opóźnieniami i bakiem płatności, jednak częściej w eksporcie niż przy transakcjach na rynku wewnętrznym

Wyniki badania pozwalają również zauważyć, iż ubezpieczenie należności handlowych jako narzędzie minimalizacji ryzyka braku i opóźnień płatniczych jest wciąż jeszcze rzadko wykorzystywane w obrocie wewnętrznym na rynku chińskim w porównaniu z transakcjami eksportowymi. Choć coraz więcej chińskich firm wykorzystuje ubezpieczenie kredytu do ochrony swojej działalności, to w przypadku handlu krajowego większość firm nadal samodzielne dba spływ należności. Najbardziej popularnym sposobem ochrony (stosowanym przez 70% zbadanych firm) jest sprawdzanie i monitorowanie zdolności kredytowej klientów, natomiast na kolejnej pozycji znalazło się stosowanie bezpiecznych warunków płatności (60%) (np. przedpłaty, akredytywa etc.).

Historycznie firmy chińskie zawsze polegały na bezpiecznych warunkach płatności – mówi Xi Zhen Wang, szef chińskiego oddziału Euler Hermes. – Lecz w miarę wzrostu konkurencji a także dochodowej wymiany handlowej firmy odczuwają rosnącą presję na oferowanie otwartego kredytu, nawet jeżeli nie są do tego całkowicie przekonane. Dlatego wraz ze świadomością ryzyka w różnych sektorach, coraz więcej chińskich firm sięga po ubezpieczenie kredytu w celu zagwarantowania sobie bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju.