Euler Hermes drugi rok z rzędu najlepszym ubezpieczycielem należności

17.11.2013
​Euler Hermes został ogłoszony najlepszym globalnym ubezpieczycielem należności 2012 roku w konkursie magazynu „Global Finance” na „Najlepszego Globalnego Ubezpieczyciela”
 
PARYŻ – 14 LISTOPADA 2012 r. – Euler Hermes został ogłoszony najlepszym globalnym ubezpieczycielem należności 2012 roku w konkursie magazynu „Global Finance” na „Najlepszego Globalnego Ubezpieczyciela”. Powtórzył tym samym swój sukces z 2012 roku, kiedy „Global Finance” uznał go za „Najlepszego Globalnego Dostawcę Usług Zarządzania Ryzykiem” („Best Global Risk Management Providers”).
 
„Global Finance” to miesięcznik adresowany do kadry zarządzającej, bankierów i inwestorów, posiadający czytelników w 163 krajach świata.

W ogłoszeniu o wynikach konkursu „Global Finance” stwierdził: „Firmy z całego świata działające w coraz bardziej złożonym i konkurencyjnym środowisku muszą znaleźć sposób, by poradzić sobie z rosnącym ryzykiem, które jest coraz większym wyzwaniem”.
 
Joseph D. Giarraputo, prezes i wydawca magazynu „Global Finance”, powiedział:
– Jesteśmy pewni, że wyniki konkursu pomogą czytelnikom w dokonywaniu istotnych wyborów związanych ze strategiami i dostawcami usług zarządzania ryzykiem.

Czołowe towarzystwa ubezpieczeniowe zostały ocenione w ujęciu ogólnym oraz w podziale na siedem regionów świata. Zwycięzców wybrało jury złożone z 13 najwybitniejszych ekspertów ds. zarządzania ryzykiem i finansów, zajmujących wysokie stanowiska w wiodących firmach danego regionu. Uwzględniono następujące kryteria:
  • innowacyjność i kreatywność;
  • ceny i warunki ubezpieczeń;
  • potencjał;
  • bezpieczeństwo i stabilność finansowa;
  • zasięg działalności;
  • efektywność procesu likwidacji szkód oraz obsługa przedszkodowa.

Oprócz przyznanego Euler Hermes tytułu najlepszego światowego ubezpieczyciela należności, grupa Allianz otrzymała w sumie 13 nagród, w tym dla najlepszego dostawcy ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń pracodawcy od strat poniesionych w wyniku działań nieuczciwego pracownika oraz 11 innych nagród w łącznie pięciu regionach.