Euler Hermes prezentuje dobre wyniki za I połowę 2013 r.

29.08.2013
- Euler Hermes utrzymuje dynamiczne tempo rozwoju – powiedział Wilfried Verstraete, Prezes Zarządu Euler Hermes. – Przychody wzrosły o 5.3% w porównaniu do ubiegłego roku, a zysk operacyjny – o 6,2% r/r. To niezwykłe osiągniecie w tak trudnym dla gospodarki okresie. Elastyczna polityka, indywidualnie dopasowana do poszczególnych krajów i sektorów, w połączeniu z aktywną akwizycją nowych rynków, pozwala nam utrzymywać właściwy kierunek rozwoju i wysoką rentowność w kolejnych kwartałach.
 
  • Wzrost przychodów o 5,3% r/r w ciągu pierwszych sześć miesięcy roku do 1.252,7 mln EUR
  • Rekordowe obroty w II kwartale: 633,4 mln EUR
  • Wzrost zysku operacyjnego o 6,2% r/r do 253,4 mln EUR
  • Wzrost zysku netto o 2,4% w stosunku do 2012 r. do 166,4 mln EUR.
 
I. Wyniki za I połowę 2013 r.

A. Podstawowe dane

  
rachunek zyskowistrat.png


​Wskutek zmiany MSR 19 i likwidacji tzw. „metody korytarzowej” w zakresie aktywów i zobowiązań emerytalnych, kapitał własny zmniejszył się o 121,5 mln EUR. Kapitał za 2012 r. skorygowano odpowiednio. Udział Grupy w kapitale własnym zmniejszył się o 49,4 mln EUR w związku z wypłatą dywidendy w wysokości 176,00 mln EUR oraz ujemną aktualizacją wartości portfela obligacji, co zostało częściowo zrekompensowane kwotą 166,4 mln EUR zysku netto.


B. Obroty


Łączne obroty sięgnęły 1,25 mld EUR, co oznacza wzrost o 5,3% w pierwszych dwóch kwartałach i o 6,1% przy stałych kursach wymiany. W II kwartale odnotowano rekordowy poziom obrotów w kwocie 633 mln EUR.

obroty.png

Podstawowe czynniki wzrostu z 2012 r. napędzają również wyniki w 2013 r.: Azja, Ameryki i Bliski Wschód. Wzrost wykazuje przyspieszenie również na rynkach dojrzałych. Po dwóch latach stagnacji, przychody w Niemczech odnotowują 3-procentowy wzrost.


W tym roku przychody są ponownie napędzane silną sprzedażą nowych polis i stabilnym rekordowym wskaźnikiem zatrzymania istniejących polis wynoszącym 92%. Popyt na ubezpieczenie należności jest wysoki zarówno na rynkach dojrzałych, gdzie świadomość ryzyka rośnie wraz z liczbą upadłości i na rynkach rozwijających się, gdzie klienci korzystają z tego rodzaju produktów w celu bezpiecznego rozwoju swojej działalności.


C. Zysk operacyjny


Pomimo wzrostu upadłości na głównych rynkach (przewiduje się +8% w skali globalnej w 2013 r.) rentowność pozostaje wysoka, a zysk operacyjny wynosi 253,4 mln EUR, czyli o 6,2% więcej niż w ubiegłym roku.
Wskaźnik szkodowo netto wykazał minimalną zmianę w porównaniu do ubiegłego roku (do 52,5% z 51,3% w 2012 r.). Niski wskaźnik szkodowości należy przypisać selektywnej polityce udzielania ochrony w słabszych gospodarkach, a także zdolności firmy do szybkiej adaptacji do pogarszającej się koniunktury.
Wskaźnik kosztowy netto zwiększył się o 2,3 pkt. w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy zaksięgowano większość dodatnich prowizji z wygasających polis związanych z poprzednimi latami ubezpieczenia. Przed uwzględnieniem reasekuracji wskaźnik kosztowy wykazał poprawę w stosunku do roku ubiegłego.
Wskaźnik szkodowo-kosztowy netto wyniósł 76,4% w porównaniu do 72,9% w 2012 r. Zmiana o 3,5 pkt. jest w całości związana z zaksięgowaniem rezerwy z tytułu firmy Pescanova hiszpańskiej spółki z sektora rybołówstwa.

Nieznaczne pogorszenie wyniku technicznego netto w związku ze wspomnianą powyżej rezerwą oraz spadek zysku finansowego netto na skutek obniżki rentowności obligacji i niższego wyniku z tytułu różnic kursowych zostały z nadwyżką zrekompensowane dodatkowym zyskiem w wysokości 32 mln EUR, wygenerowanym dzięki przyłączeniu jednostek hiszpańskich i argentyńskich do Solunion, wspólnego przedsięwzięcia Euler Hermes i MAPFRE.
W efekcie łączny zysk operacyjny na koniec czerwca 2013 r. wyniósł 253,4 mln EUR, o 14,7 mln EUR więcej niż w zeszłym roku.

 

D. Portfel inwestycyjny


Wartość rynkowa portfela inwestycyjnego Grupy spadła o 73 mln EUR i wynosi 4.161 mln EUR. Zmiana ta jest związana z wypłatą dywidendy i aktualizacją wartości portfela obligacji w dół, ze względu na wyższe stopy, które nie zostały kompletnie zrekompensowane dodatnimi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej.


E. Zysk netto


Zysk netto sięgnął 166,4 mln EUR w I połowie 2013 r., co oznacza wzrost o 2,4% w porównaniu do roku ubiegłego.


F. Prognozy


Euler Hermes przewiduje, że w 2013 r. wzrost światowej gospodarki zwolni do 2,4%, zanim w 2014 r. wykaże nieznaczne ożywienie. W Europie spadek będzie prawdopodobnie silniejszy niż przewidywano, a ożywienie nie nastąpi wcześniej niż w 2014 r.
– Ta presja nie jest nowym zjawiskiem – powiedział Wilfried Verstraete. – Zachowujemy ostrożność w odniesieniu do ryzyka i na podstawie bieżących prognoz uważamy, że w tym roku mamy spore szanse znów odnotować dobre wyniki. W dalszym ciągu rozszerzamy zakres swojej działalności w różnych regionach i segmentach biznesowych, co przekłada się na wysoki wzrost i rentowność całej Grupy.

 

II. Wyniki za II kwartał 2013 r.

rachunek zyskowistrat 2kwartal2013.png

Informacje finansowe i regulacyjne są dostępne na stronie internetowej Euler Hermes:
http://www.eulerhermes.com/finance/.

Zakładka z dokumentami finansowymi obejmuje informacje prasowe, skonsolidowane sprawozdania finansowe i prezentację wyników kwartalnych przez analityków.