Analiza ekonomiczna Euler Hermes. Skutki luzowania polityki pieniężnej ECB dla spółek europejskich

30.01.2015

Europejski Bank Centralny (ECB) ogłosił rozpoczęcie pierwszej rundy luzowania polityki pieniężnej (Quantitative Easing – QE), która ma obejmować zakupy papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ASB)/listów zastawnych oraz obligacji publicznych (emitowanych przez instytucje, agencje oraz władze UE) na poziomie 60 mld euro miesięcznie przynajmniej do września 2016 roku, z możliwością przedłużenia programu zależnie od prognoz dotyczących inflacji.​

 

Oczekiwany wpływ na rozwój gospodarczy

Efekt związany z sygnalizacją prowadzonej polityki przez ECB przywróciłby zaufanie biznesu oraz pozwolił zwiększyć przewidywania dotyczące inflacji. To z kolei pobudziłoby popyt krajowy poprzez podwyższenie oczekiwań dotyczących przyszłych dochodów oraz obniżenie rzeczywistych stóp procentowych. Mogłoby także pobudzić udzielanie dalszych kredytów, pod warunkiem spadku stóp procentowych.

Istotny będzie również wpływ na płynność, ponieważ skutkować będzie wprowadzeniem na rynek kapitału rzędu 1000 mld euro. Dodatkowy pieniądz na rynku oraz wzrost stóp procentowych amerykańskiego banku federalnego doprowadzi do dalszych spadków kursu wymiany EUR/USD, co w ciągu nadchodzących 12-18 miesięcy może pobudzić wzrost PKB strefy euro aż o +0,5pp oraz wzrost stopy inflacji o około +0,3pp.

Przewidywalny wpływ na spółki europejskie

Dla firm strefy euro może to oznaczać stopniowy dostęp do coraz bardziej przyjaznych warunków finansowania przy mniejszej presji w zakresie cen i obrotów. W połączeniu ze słabszym euro, a także niższymi cenami ropy oznacza to, że marże spółek europejskich mogą w okresie 2015-2016 wzrosnąć o pełen +1 pp.

Poluzowanie warunków finansowania oraz redukcja finansowej fragmentaryzacji regionu doprowadziłyby do złagodzenia ograniczeń finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Kompresja spreadu obligacji państwowych pomoże obniżyć oprocentowania pożyczek oraz doprowadzi do wyższego poziomu inwestycji.

Spodziewane ryzyka

Utrzymująca się słabość euro w obliczu rosnących cen ropy naftowej spowodowałaby efekt wtórny w postaci zbyt wysokich cen energii, zmniejszenia wzrostu na skutek redukcji rzeczywistych zarobków konsumentów, a także zmniejszenie marż większości firm.

 

 

*****

Kontakt dla mediów:
Grzegorz Błachnio
Euler Hermes
tel. 601-056-830
e-mail: grzegorz.blachnio@eulerhermes.com