Wyniki Euler Hermes za rok 2017: Stabilny dochód z podstawowej działalności operacyjnej, wynik netto +10%

30.03.2018
 
 
​„Dziesięcioprocentowy wzrost wyniku netto oznacza, że 2017 był kolejnym rokiem mocnych dokonań Euler Hermes”, mówi Wilfried Verstraete, prezes zarządu Euler Hermes. „Czwarty kwartał potwierdził, że składki znów zaczęły rosnąć w większości krajów. Sytuacja cenowa pozostaje konkurencyjna, ale wysiłki naszych zespołów handlowych i różne inicjatywy mające na celu lepszą obsługę naszych klientów przynoszą owoce. Odszkodowania z tytułu wystąpienia zdarzeń niekatastroficznych pozostają na niskim poziomie, co dowodzi solidności naszego modelu biznesowego i skuteczności naszego monitorowania ryzyka. Ten niski poziom umożliwia nam wchłonięcie rezerw przeznaczonych na potencjalne duże odszkodowania. W obszarze operacyjnym kontynuowane są inwestycje w cyfrową transformację i robotyzację procesów. Są to kluczowe elementy naszej strategii rozwoju oraz naszego ukierunkowania na poprawę satysfakcji klienta. Nasz główny akcjonariusz, Allianz SE ogłosił on 27 listopada 2017 r. decyzję o złożeniu uproszczonego wezwania do sprzedaży kapitału zakładowego Euler Hermes, który nie jest jeszcze w jego posiadaniu. Termin oferty upływa 13 lutego 2018 r. Wierzę, że jest to pozytywne uznanie ciężkiej pracy i solidnych wyników nas wszystkich, którzy przyczynili się do nich, a co w dalszym ciągu będziemy robić.”