Badania wskazują, że niemieckie firmy rodzinne cieszą się dużym zaufaniem sektora bankowego

12.05.2017
​Nowy wspólny projekt badawczy: Euler Hermes, Roland Berger, Szkoła Biznesu i Administracji w Hamburgu
 
  • Badania dotyczą struktury finansowania firm rodzinnych; dane pochodzą z ponad 2 milionów niemieckich firm.
  • Wbrew oczekiwaniom, firmy rodzinne są bardziej zadłużone niż przedsiębiorstwa niezarzą-dzane przez właściciela.
  • Firmy rodzinne często są bardziej zadłużone w bankach i w większym stopniu korzystają z fi-nansowania zewnętrznego.
  • Próbki danych uwzględniają 700 dużych korporacji nienotowanych na giełdzie.


– Firmy rodzinne cieszą się dużym zaufaniem sektora bankowego ze względu na dobrą reputacją i korzystają z przewagi konkurencyjnej przy ubieganiu się o kredyt. To najważniejsze wnioski ze wstęp-nych wyników nowego projektu w ramach trzyletniej współpracy badawczej czołowego na świecie ubezpieczyciela kredytowego, Euler Hermes, doradców w zakresie zarządzania – firmy Roland Berger i Szkoły Biznesu i Administracji w Hamburgu (HSBA). Badanie ma na celu analizę struktury kapitałowej firm rodzinnych i wynikających z nich przewag konkurencyjnych.

Firmy rodzinne – mniej niechętne do ryzyka niż się spodziewano; wyższe zadłużenie wobec banków
„Firmy rodzinne nie są tak niechętne do podejmowania ryzyka, jak można by przypuszczać, kierując się powszechną opinią na ich temat” – mówi Martin Wendt, specjalista do spraw ryzyka w firmie Euler Hermes, który jako doktorant rozpoczął badania. „Dotychczas uzyskane wyniki badań pokazu-ją, że firmy rodzinne charakteryzują się wyższym poziomem zadłużenia oraz wyższym poziomem finan-sowania długoterminowego niż porównywalne przedsiębiorstwa, których właścicielami nie są rodziny. Ocena statystyczna sugeruje, że firmy rodzinne cieszą się dużym zaufaniem banków ze względu na ich dobrą reputację i przekłada się to na korzyści przy uzyskiwaniu kredytów.”

Partnerzy przeprowadzający badania udowodnili stawianą przez siebie hipotezę w sposób empiryczny na próbie złożonej z około 700 niemieckich korporacji nienotowanych na giełdzie.

Perspektywiczne podejście właścicieli firm rodzinnych zapewnia przewagę konkurencyjną przy zaciąganiu pożyczek
„Wstępne wyniki wskazują, że własność rodzinna promuje i kształtuje perspektywiczne podejście do celów firmy” – powiedział Matthias Holzamer, partner i specjalista do spraw finansowania w firmie Roland Berger. „To z kolei zwiększa wiarygodność firmy w oczach banków, co przekłada się na korzyści podczas zaciągania pożyczek. Wiele firm rodzinnych może w sposób czynny odwoływać się do swojej dobrej reputacji podczas ubiegania się o finansowanie i w związku z tym uzyskują one przewagę konkurencyjną.”

Połączenie badań z praktyką zapewnia wgląd w struktury finansowe
„Badanie pozwala na pogłębiony wgląd w strukturę finansową niemieckich firm rodzinnych” – mówi prof. Stefan Prigge z HSBA. „Współpraca między naukowcami prowadzącymi badania akademickie i czołowymi firmami z branży w celu przeprowadzenia oceny dwumilionowego zbioru danych dotyczą-cych niemieckich firm to jak do tej pory unikalne przedsięwzięcie. Z jednej strony umożliwia nam ono uzyskanie dogłębnego wglądu w bieżące trendy w praktykach dotyczących finansowania, a z drugiej strony zapewnia metody optymalizacji finansowania, doradztwa i minimalizacji ryzyka.”

Dalsze wyniki zostaną opracowane w ciągu najbliższych trzech lat wspólnych badań. Euler Hermes wspiera badania, dostarczając zbiór anonimowych danych dotyczących ponad 2 milionów niemieckich firm, a ponadto zapewnia prawie stuletnie doświadczenie w przeprowadzaniu analiz finansowych i analiz ryzyka przedsiębiorstw. Dane analizowane są z udziałem specjalistów z firmy Roland Berger i naukowców z HSBA. Roland Berger jako jedna z czołowych na świecie firm doradczych dostarcza ugruntowane na mocnych podstawach zaplecze praktyczne, dzięki któremu firmy rodzinne mogą zająć lepszą pozycję strategiczną, poprawić swoją reputację i korzystać z wynikającej z tego przewagi kon-kurencyjnej w dziedzinie finansowania.***********

Kontakt dla mediów:

Euler Hermes Deutschland (Hamburg)
Stefanie Waldeck 
Telefon: +49 (0)40 8834-1002
Mobil: +49 (0)160 899 2772
e-mail:
stefanie.waldeck@eulerhermes.com
Roland Berger GmbH
Tobias Esslinger
Biuro prasowe
​Tel.: +49 89 9230-8483
e-mail:
tobias.esslinger@rolandberger.com
 


Kontakt dla mediów w Polsce:

Euler Hermes
Grzegorz Błachnio
tel. 601-056-830
e-mail:
grzegorz.blachnio@eulerhermes.com
multiAN PR
Artur Niewrzędowski
tel. 509-433-874
e-mail:
artur.niewrzedowski@multian.pl
 

***********


Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 5.900 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz, notowaną na giełdzie Euronext Paris (ELE.PA) oraz posiadającą rating AA- przyznany przez Standard & Poor’s oraz Dagong Europe. W 2016 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,6 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2016 roku 883 mld €.. 

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes