Włochy: Przedstawienie musi trwać

21.12.2016
 
 

​Streszczenie 

(Pełen raport do pobrania poniżej)

  • Włosi sprzeciwili się reformie konstytucyjnej w referendum (59,1%), a premier Renzi podał się do dymisji. W roku 2017, niepewność sytuacji politycznej może doprowadzić do umiarkowanego kryzysu zaufania. Jeżeli sytuacja nie odbije się na bankach lub na rynku obligacji, co przewiduje scenariusz bazowy, pogorszenie koniunktury może doprowadzić do spadku PKB o 0,3 pp. W takim wypadku, wzrost gospodarczy wyniesie jedynie +0,6%.

  • Skutki będą nieuchronne. Należy zrobić wszystko, aby nie powtórzyła się sytuacja finansowa z lat 2011-12, co doprowadziłoby do obniżenia wzrostu PKB o 0,7 pp, co skutkowałoby osłabieniem wzrostu gospodarczego niemal do zera (+0,2%). Tym razem Włochy korzystają, dzięki wsparciu europejskiemu, z rozwiązań tymczasowych, takich, jak program QE EBC czy ESM 2.0. Oprócz tego, kraj dysponuje pewnymi atutami strukturalnymi: nadwyżką budżetową i środkami zabezpieczającymi spłatę zadłużenia. Natomiast włoski sektor bankowy powinien odczuć uszczypnięcie.

  • Kryzys zaufania odbije się na włoskich firmach, choć niezbyt dotkliwie. Ze względu na nieznaczny poziom napływu inwestycji zagranicznych i trudniejsze warunki finansowania  nie należy liczyć na wzrost inwestycji. Pierwotnie oczekiwano, że wzrost gospodarczy w roku 2017 wyniesie +2%.


OŚWIADCZENIE
Powyższe oceny i komentarze są zawsze przedmiotem poniższego oświadczenia. 

Niniejsze materiały zostały opublikowane przez Euler Hermes SA, firmę należącą do grupy Allianz, wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają na celu przekazania żadnych szczegółowych porad.  Ich odbiorcy powinni dokonać własnej niezależnej oceny przedstawionych informacji i nie powinni podejmować żadnych działań tylko na podstawie tych informacji.  Informacje te nie mogą być powielana ani ujawniane bez naszej zgody.  Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do dystrybucji w żadnej jurysdykcji, gdzie byłoby to zabronione. Chociaż podane informacje uznawane są za wiarygodne, nie zostały one niezależnie zweryfikowane przez Euler Hermes i Euler Hermes nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji (bezpośrednich czy domniemanych) co do dokładności czy kompletności tych informacji, ani też nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za straty wynikające z jakiegokolwiek użycia tych informacji lub kierowania się nimi.  O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie poglądy, prognozy czy szacunki są poglądami wyłącznie Działu Gospodarczego Euler Hermes na dzień publikacji i mogą być zmieniane bez powiadomienia.  Euler Hermes SA jest firmą autoryzowaną i regulowaną przez Francuski Urząd ds. rynków finansowych.