Globalny rynek motoryzacyjny dwóch prędkości, wyzwania na przyszłość

21.09.2016
 
  • W 2016 roku światowy rynek motoryzacyjny jest nadal podzielony: w Europie, Chinach i w Stanach Zjednoczonych liczba nowo rejestrowanych pojazdów wyraźnie rośnie, podczas gdy w Indiach stanęła na jednym poziomie, w Japonii się zmniejsza, a w Rosji i Brazylii wyraźnie pikuje. Polityka publiczna (zachęty podatkowe, polityka monetarna i zagrożenia polityczne) będzie kształtować dynamikę wielu rynków.
  • Oczekuje się, że w 2016 i 2017 producenci pojazdów ogłoszą dobre wyniki, dzięki wysiłkom włożonym w ograniczenie kosztów, a zwłaszcza na skutek ożywienia popytu. W Stanach Zjednoczonych przychody w 2016 roku mają się zwiększyć o +3%. W Niemczech mają wzrosnąć o +6%, a we Francji o +5%
  • Pomimo dobrych wyników, producenci utknęli w miejscu, między zwolnieniem produkcji (+2% w 2016 roku i +1% w 2017) a ogromnymi inwestycjami na rzecz bezemisyjnej autonomicznej przyszłości.
  • Poprawa popytu w Europie oznacza zwiększone zamówienia w polskich fabrykach, a więc więcej pracy, być może nowe inwestycje, na pewno pozytywny wpływ na gospodarkę.

Euler Hermes, światowy lider w ubezpieczaniu należności handlowych, opublikował swój najnowszy raport na temat rynku motoryzacyjnego „Publiczne zabezpieczenia dla rynku motoryzacyjnego”. Zawiera on prognozę wzrostu sprzedaży mierzonego liczbą rejestracji pojazdów dla roku 2016 i 2017, jak również wskazuje różne wyzwania dla rynku motoryzacyjnego.

Globalny rynek motoryzacyjny dwóch prędkości w 2016 roku. W 2016 roku gospodarcza i polityczna niepewność w krajach rozwijających się wywiera bezpośredni wpływ na rynek motoryzacyjny. Rosja i Brazylia odpadły z wyścigu, Indie i Turcja zwalniają, a w Japonii liczba rejestrowanych aut spada.

“Postępujące spadki na rynku brazylijskim (-19% w 2016 roku) i rosyjskim (-11%) są bardzo wyraźne, liczba rejestrowanych aut spadła o 50% w okresie krótszym niż cztery lata. Spadki cen ropy, kryzys w zakresie finansowania i niepewność polityczna dużo kosztują zarówno Rosję jak i Brazylię. Oba te kraje pozostają w recesji, podobnie jak ich rynki motoryzacyjne” - mówi Ludovic Subran, Główny Ekonomista w Euler Hermes.

W 2016 roku liczba nowych rejestracji pojazdów w Indiach wzrosła o +1%. W Turcji brak stabilności politycznej stworzył atmosferę niepewności, co nie wróży najlepiej odbudowaniu sprzedaży. W 2016 roku odnotowano spadek liczby rejestracji o -1%.

“Pomimo tego, że w Indiach mieszka ponad miliard ludzi, sprzedaje się tam rocznie tylko 2 miliony pojazdów. Producenci starają się rozwinąć rynek oferując bardzo tanie produkty, ale są oni powstrzymywani niską siłą nabywczą gospodarstw domowych i ograniczoną infrastrukturą drogową” - wyjaśnia Yann Lacroix, Ekspert Branżowy w Euler Hermes.

W Japonii rynek motoryzacyjny zmienia się od kilkunastu lat, w zależności od kilku czynników, począwszy od kursu jena, a skończywszy na bodźcach ekonomicznych. Po spadku w 2015 roku (-14%), który nastąpił po wzroście stawki VAT, przewiduje się, że w 2016 roku liczba samochodów rejestrowanych w Japonii ustabilizuje się. Być może w perspektywie roku 2017 pojawi się nawet wzrost sprzedaży w rezultacie przesunięcia zaplanowanej na kwiecień 2017 roku podwyżki stawki VAT na rok 2019.

Europa wrzuca wyższy bieg, w Stanach Zjednoczonych robi się gorąco, a Chiny znowu dociskają gaz. 

Rok 2016 będzie trzecim z kolei rokiem wzrostu sprzedaży na europejskim rynku motoryzacyjnym, z potencjałem +5,5%. Do osiągnięcia takiego dobrego wyniku przyczyniły się wszystkie kraje europejskie. 

“Włochy i Hiszpania nadal chcą przegonić wszystkich ze swoim wzrostem sprzedaży +10%, chociaż nadal jest to wielkość niższa niż te, które osiągano przed kryzysem” - dodaje Yann Lacroix. “Francja (+6%) i Niemcy (+5%) radzą sobie lepiej i powinny osiągnąć co najmniej poziom sprzed kryzysu. W Wielkiej Brytanii liczba rejestracji osiągnie wielkość 2.6 milionów sztuk.”

Zalecana jest jednak wysoka ostrożność, ponieważ 2017 może być rokiem stagnacji, szczególnie na rynkach Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, notując -10% spadek sprzedaży wywołany z jednej strony – Brexitem, z drugiej – zakończeniem hiszpańskiego programu wypłacania subsydiów za złomowanie starych samochodów.

Rekordowy rok zapowiada się w Stanach Zjednoczonych. “Prognoza mówi o liczbie 18 milionów pojazdów sprzedanych w 2016 roku, co jest historycznym rekordem dla rynku Stanów Zjednoczonych. Kraj nadal korzysta z pozytywnego wpływu niskich cen ropy naftowej i przełożeniu planowanych podwyżek stóp procentowych przez Fed na nieokreśloną przyszłość. A zatem, to już siódmy z rzędu rok wzrostu liczby rejestrowanych aut w tym kraju (+1%). Niemniej jednak, zapowiadane zakończenie tych bodźców wzrostu może skutkować skurczeniem się rynku o -2% w 2017 roku” - mówi Ludovic Subran.

Chiny, największy rynek motoryzacyjny świata, odnotowały w 2015 roku wyraźny spadek sprzedaży. Szybka reakcja rządu w postaci obniżki stawki VAT na małe i średnie pojazdy była dla rynku ożywczym powiewem, skutkując w 2016 roku wzrostem (+8%). Wygląda na to, że strategia ta zostanie powtórzona w 2017 roku, utrzymując liczbę nowych rejestracji (+5%).

Producenci pojazdów oczekują niezbędnej zmiany, pomimo bardzo zadowalających wyników 

Oczekuje się, że w 2016 i 2017 producenci pojazdów ogłoszą dobre wyniki, dzięki wysiłkom włożonym w ograniczenie kosztów, a zwłaszcza na skutek ożywienia popytu. W Stanach Zjednoczonych przychody w 2016 roku mają się zwiększyć o +3%, podczas gdy wskaźnik rentowności sprzedaży pozostanie na poziomie około 4,7%. Jeśli chodzi o Europę, w 2016 r. niemieccy producenci powinni ogłosić rentowność operacyjną na poziomie 7%, zaś we Francji wskaźnik ten osiągnie rekordową wartość prawie 4,5%. W 2016 roku przychody w Niemczech mają wzrosnąć o +6%, a we Francji o +5% (odpowiednio +4% i +3% w roku 2017).
Niemniej wzrost produkcji globalnej spowolnił do ok. +2% w 2015 i 2016 roku, a w 2017 roku oczekuje się, że spadnie do +1%. 

“To spowolnienie zmusi producentów do wchodzenia na nowe i często ryzykowne rynki, do dostosowywania narzędzi i produktów oraz do kontynuowania procesu przenoszenia zakładów produkcyjnych tam gdzie są najniższe koszty – zwłaszcza w przypadku pojazdów podstawowych. Muszą to robić, inwestując jednocześnie w usługi i technologie, które zapewnią użytkownikowi jak najlepsze doświadczenia” - mówi Ludovic Subran. 

W Europie na przykład wzrost konkurencyjności w niektórych krajach skutkował przyspieszeniem transferu produkcji do krajów o niskich kosztach (głównie na południe i wschód). Z uwagi na silną pozycję producentów w odniesieniu do małych modeli, zarówno Francja jak i Włochy doświadczyły istotnych spadków produkcji (odpowiednio 35% i 21% w okresie od 2007 do 2015 roku).

“Oprócz prostej logiki kosztów, opracowywanie nowych produktów, niezależnie od tego czy chodzi o ich zróżnicowanie (SUV lub 4x4) czy pozycjonowanie (najwyższy segment), pomaga utrzymać dobre poziomy produkcji w obszarach o wysokich kosztach. Strategia produktowa stosowana przez producentów, w połączeniu z regionalnymi uzgodnieniami w zakresie konkurencyjności, może umożliwić przemysłowi motoryzacyjnemu zachowanie konkurencyjności i rentowności, przy jednoczesnym inwestowaniu w przyszłość” - kontynuuje Yann Lacroix.

Zachęty i ograniczenia ekologiczne (dotacje na technologie samochodów ekologicznych, ograniczenia ruchu miejskiego), skłaniają wszystkich producentów do nakierowania się na nowe technologie, począwszy od pojazdów hybrydowych aż po samochody wyposażone wyłącznie w napęd elektryczny. Droga do bezemisyjnej przyszłości jest jednak wciąż daleka. 

Yann Lacroix wyjaśnia: “Konieczne inwestycje są niebagatelne, szczególnie, że dodatkowo trzeba inwestować w autonomię pojazdu. Takie projekty realizowane będą przez wiele lat i wszystko wskazuje na to, że będą one kolejną rewolucją w przemyśle motoryzacyjnym, który liczy sobie już ponad sto lat. W samym roku 2014 przemysł motoryzacyjny w Europie zainwestował w badania i rozwój 45 miliardów Euro, co jest kwotą o 8% większą niż w 2013 roku. To sprawia, że branża motoryzacyjna jest liderem jeśli chodzi o rozwój i badania.” 

Francuski rynek nabiera prędkości, ale produkcja może zwolnić z powodu Brexitu

Po +7% wzroście liczby zarejestrowanych pojazdów w 2015 roku, francuski rynek motoryzacyjny będzie nadal rósł (+6%) w roku 2016. W 2017 roku przewiduje się wzrost o +3% (2,1 miliona sztuk, co jest standardowym poziomem odnowienia floty samochodowej), który oznaczał będzie powrót do poziomów sprzed kryzysu. Jednakże, produkcja we Francji pozostanie w cieniu potencjalnych konsekwencji Brexitu. 

“Rynek Wielkiej Brytanii stanowi 10% całkowitego eksportu francuskiej branży motoryzacyjnej” - stwierdza Yann Lacroix. “Pytania dotyczą kursu wymiany EUR/GBP, który będzie kształtował popyt w Wielkiej Brytanii i rentowność produkcji branży francuskiej. Potencjał kształtowania cen jest niski i jakiekolwiek podwyżki cen skutkowałyby natychmiast utratą udziału w rynku na rzecz lokalnych producentów.”

 
Polska jest bardzo silnie włączona w europejski łańcuch kreowania wartości w branży

„Poprawa popytu w Europie oznacza zwiększone zamówienia w polskich fabrykach, a więc więcej pracy, być może nowe inwestycje, na pewno pozytywny wpływ na gospodarkę.” – wskazuje Tomasz Starus, Członek Zarządu Euler Hermes, nadzorujący ocenę ryzyka. „Podana niedawno do wiadomości informacja, że jedna ze znajdujących się w Polsce fabryk rozpoczęła produkcję samochodów na rynek australijski daje też nadzieję, że polska branża motoryzacyjna ma wciąż potencjał zwiększania obecności na nowych rynkach, niekoniecznie tylko europejskich.
W bieżącym roku obserwujemy wzrost popytu na nowe samochody na naszym rodzimym rynku, choć nadal jest to popyt generowany w większości przez przedsiębiorców, podczas gdy konsumenci wciąż wolą wybrać auto używane, nierzadko mocno już zużyte. Wydaje się, że branża motoryzacyjna ma potencjał zwiększenia sprzedaży nowych aut w Polsce, o ile dostosuje ofertę, przede wszystkim finansową, do oczekiwań i możliwości konsumentów. Szansa ta została już zresztą zidentyfikowana i zaadresowana przez wielu producentów. W opinii Tomasza Starusa: „Coraz łatwiej dostępne są produkty finansowe pozwalające auto użytkować, niekoniecznie będąc jego posiadaczem (wynajem długoterminowy z niskim wkładem własnym, stosunkowo niewielką ratą miesięczną i wysoką wartością wykupu, będącą jednak tylko opcją, z której nie jest się zobowiązanym skorzystać). Jeśli spojrzymy na trendy panujące w młodszym pokoleniu, zobaczymy że idealnie wpisuje się to w jego oczekiwanie, że istotne jest używanie i przeżywanie, niekoniecznie zaś posiadanie.”

W długim terminie zapewne czeka nas stopniowe przechodzenie na auta hybrydowe, a następnie elektryczne. Wraz z tym, konieczność budowy infrastruktury pozwalającej takie auta ładować, a także potencjalnie wiele ekscytujących innowacji, pomagających zwiększyć komfort użytkowania takich aut poprzez zwiększenie dystansu możliwego do przejechania pomiędzy kolejnymi doładowaniami. Zmiany te dają szansę na wejście na ten dojrzały wydawałoby się rynek zupełnie nowych podmiotów, nie kojarzonych dotychczas z motoryzacją. Wydaje się więc, że czeka nas czas ciekawy dla branży motoryzacyjnej i dobry dla gospodarki.


***


Kontakt dla mediów:
 
 
Grzegorz Błachnio
Euler Hermes
tel. 601-056-830
e-mail: grzegorz.blachnio@eulerhermes.com
 
 
Artur Niewrzędowski
MultiAN
tel. 509-433-874
e-mail: artur.niewrzedowski@multian.pl 

***
 
Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 6.000 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz, notowaną na giełdzie Euronext Paris (ELE.PA) oraz posiadającą rating AA- przyznany przez Standard & Poor’s oraz Dagong Europe. W 2015 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,6 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2015 roku 890 mld €. W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes.

Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość : Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie odbiegać od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach. Obok stwierdzeń wybiegających w przyszłość, co wynika z ich kontekstu, wyrazy „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje” oraz podobne wyrażenia oznaczają stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: (i) ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych dla niej rynkach, (ii) wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, (iii) częstotliwości oraz zakresu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez klęski żywiołowe oraz wiążących się ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, (iv) poziomu powtarzalności zdarzeń, (v) zakresu niespłacanych kredytów, (vi) poziomu stóp procentowych, (vii) kursów wymiany walut, w tym m.in. kursu wymiany EUR/USD, (viii) zmian w poziomie konkurencji, (ix) zmian przepisów prawa i regulacji, m.in. dotyczących konwergencji walutowej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (x) zmian w zakresie polityk banków centralnych i/lub władz innych krajów, (xi) wpływu przejęć spółek, w tym także kwestii związanych z integracją, (xii) działań restrukturyzacyjnych, oraz (xiii) ogólnych czynników związanych z konkurencją na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek działań terrorystycznych i ich konsekwencji. Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość.