Euler Hermes: W skali globalnej w roku 2016 więcej firm poniesie porażkę

13.06.2016
​​Ilość bankructw w USA zwiększy się po raz pierwszy w ciągu ostatnich sześciu lat
 
Euler Hermes, lider rynku ubezpieczeń wierzytelności handlowych, w najnowszym raporcie stwierdza, że kondycja globalnej gospodarki ulegnie dalszemu pogorszeniu w roku 2016. Jest to spowodowane prognozowanym na całym świecie wzrostem przypadków niewypłacalności firm o 2%. Słaby długotrwały wzrost, zwiększone zawirowania w sektorach, takich jak m.in. towary powszechnego użytku, a także efekt domina wywołany upadłościami dużych firm przyczynią się do większej ilość bankructw. Czeka nas zatem pierwszy taki wzrost od szczytu wywołanego globalnym kryzysem finansowym w roku 2009.

Eksperci Euler Hermes przewidują, że USA dokona zwrotu gospodarczego o 180 stopni, ponieważ bankructwa firm prawdopodobnie wzrosną o 3%, zarówno w roku 2016, jak i 2017, po sześciu latach stałych spadków. Gospodarka zbliża się do końca cyklu poprawy koniunktury. Prognoza PKB zakłada w tym roku spadek do 2% lub mniej, co najmniej o 20 punktów bazowych poniżej szacowanego kursu równowagi wymaganego do utrzymania stabilnego poziomu upadłości.
 
Wzrost w USA nie jest przypadkiem odosobnionym, dużo większe wzrosty ilości bankructw firm przewidywane są regionie Azji i Pacyfiku (+13%) i w Ameryce Łacińskiej (+17%).
 
Fakt, że liczba przypadków niewypłacalności będzie wzrastać po sześciu kolejnych latach spadku jest dowodem na to, że stan globalnej gospodarki jest niepewny” – mówi Ludovic Subran, Główny Ekonomista Euler Hermes. „Choć nie spodziewamy się powtórki z roku 2008, to firmy na całym świecie, szczególnie te na rynkach wschodzących, powinny mieć świadomość, że niski wzrost oraz niestabilna płynność mogą zepchnąć na margines gospodarczy te przedsiębiorstwa, których kapitał obrotowy uległ w ciągu ostatnich lat erozji”.
 
Europa Zachodnia jest jedynym regionem, w którym spodziewany jest spadek ilości przypadków niewypłacalności – o 5% w roku 2016 i o 3% w roku 2017. Jednak spadek ten nie musi wcale być powodem do świętowania. Roczna liczba bankructw w dalszym ciągu pozostaje wyższa niż przed kryzysem – dotyczy to 11 z 17 krajów europejskich. Rosnące ryzyko braku płatności od partnerów handlowych oraz niepewna sytuacja geopolityczna mogą pogorszyć perspektywy wielu firm w Europie.
 
Jednym z głównych powodów wzrostu przypadków niewypłacalności jest spowolnienie globalnej gospodarki. Spodziewane tempo wzrostu ma wynieść 2,5% w 2016 roku. Obecnie, w zaawansowanych gospodarkach mamy do czynienia z umiarkowanym wzrost wynoszący 1,8%, niemniej spowolniony rozwój gospodarek wschodzących stanowi dla tych pierwszych realne zagrożenie. Przewidywany wzrost ma osiągnąć poziom 3,6% w roku 2016, a zatem będzie najniższy od roku 2009. To z kolei negatywnie wpływa na przychody dużych korporacji.
 
Drugim czynnikiem prowadzącym do większej ilości bankructw są zmiany w sektorze metalowym i energetycznym. W USA firmy z tych branż odpowiadają za połowę upadłości przedsiębiorstw w obrocie publicznym w roku 2015, kiedy to wnioski o upadłość zgłosiło 10 firm energetycznych, łącznie wycenianych na 8,5 mld USD. Kolejne sześć, wycenianych na 3,4 mld dolarów, podobny los spotkał w Kanadzie, z powodu utrzymującego się niskiego poziomu cen ropy.
 
 

Euler Hermes: Globalny wskaźnik upadłości oraz wskaźniki lokalne

 

525_Euler-Hermes--Globalny-wskaźnik-upadłości-oraz-wskaźniki-lokalne.jpg

 
W Chinach zmniejszyła się skala wsparcia państwowego w branżach metalowych, co w dużym stopniu wpłynęło na chiński przemysł stalowy, zwiększając problemy związane z nadwyżką mocy produkcyjnych. Sektor ten zanotował największy w roku 2015 pojedynczy przypadek niewypłacalności na całym świecie - w październiku upadła firma Sinosteel, warta 26 miliardów dolarów.

 
 
Mamy powód, żeby wierzyć, że w niedługim czasie nastąpi efekt domina” – powiedział Subran. „Duże upadłości często przekładają się na problemy dostawców, jeżeli nie są oni odpowiednio zabezpieczeni”.
  
 
Euler Hermes: Globalny Wskaźnik Upadłości, 2016 (zmiany roczne w %)
 
525_ Globalny-wskaznik-upadlosci-2016.jpg
 
 
*****
 
​Kontakt dla mediów:
 
 
Grzegorz Błachnio
Euler Hermes
tel. 601-056-830
e-mail: grzegorz.blachnio@eulerhermes.com
 
 
Artur Niewrzędowski
MultiAN
tel. 509-433-874
e-mail: artur.niewrzedowski@multian.pl 
******
 
Firma ubezpieczeniowa Euler Hermes Ameryka Północna
Regionalna siedziba Euler Hermes dla Stanów Zjednoczonych, Kanady i Brazylii znajduje się w Owing Mills, Maryland. Założona w roku 1893 firma Euler Hermes jest największym w Ameryce Północnej i najdłużej istniejącym dostawcą usług i rozwiązań w zakresie ubezpieczeń kredytów i należności. Rocznie firma chroni i ubezpiecza ponad 250 miliardów dolarów w regionalnych transakcjach handlowych, obsługując małych, średnich oraz międzynarodowych klientów z ponad 50 miejsc w Ameryce Północnej i Brazylii.
 
***
 
Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92% światowego PKB. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 6.000 pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz, notowaną na giełdzie Euronext Paris (ELE.PA) oraz posiadającą rating AA- przyznany przez Standard & Poor’s oraz Dagong Europe. W 2015 roku skonsolidowane obroty firmy wyniosły 2,6 mld €, ubezpieczyła ona na całym świecie transakcje biznesowe o wartości wynoszącej na koniec 2015 roku 890 mld €. W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.eulerhermes.com, LinkedIn lub Twitter @eulerhermes.
 
 
***
 
W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku - Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o.