Przegląd Ekonomiczny. Rosja i Zachód: trudna miłość?

10.11.2014
 

Streszczenie 

  • Skorygowaliśmy w dół nasze prognozy wobec wzrostu gospodarczego w Rosji do -0,6% w 2014r. i +1% w 2015r.
  • Rosyjskie branże, które są zagrożone i  wymagają uwagi dostawców to: przemysł gazowy, naftowy, hutniczy, górniczy, transportowy i telekomunikacyjny.
  • Szczególnie narażone na ryzyko ze względu na ich zależność od importu z Rosji ropy i gazu oraz silnych połączeń handlowych są: Finlandia, Słowacja, Litwa, Estonia oraz Republika Czeska.
  • Wśród największych krajów europejskich najbliższe więzi z Rosją posiadają Niemcy, Holandia i Belgia, czego dowodem jest strata przez nie 0,2-0,3 pp (a Polska nawet 0,4-0,5pp ) tempa rocznego wzrostu PKB ze względu na efekty uboczne  embarga w wymianie handlowej.
  • Przemysł metalurgiczny (maszynowy), chemiczny, rolno-spożywczy są najbardziej narażonymi na straty sektorami europejskiej gospodarki, jednakże samo zagrożenie pozostaje na umiarkowanym poziomie. 
  • Scenariusz eskalacji sankcji może mieć miejsce w wypadku bezpośredniego zaangażowania militarnego Rosji na dużą skalę na Ukrainie (30% prawdopodobieństwa). Mogłoby to wywołać silną recesję w Rosji (-1,8% w 2014 i -4,5% w 2015r.) oraz obciąć roczny wzrost PKB UE o 1pp. Negatywny wpływ na liczbę upadłości przedsiębiorstw w ciągu roku mógłby być prawdopodobny (+1,5pp) w Niemczech i we Francji, gdzie odpowiednio dodatkowo około 350 i 850 firm byłoby z tego powodu zagrożonych upadłością).
 

Rosja zdąża ku recesji, gdy Zachód rozszerza sankcje

 
Rzeczywisty PKB Rosji wzrósł zaledwie o +0,1% k/k w I kwartale, hamowany poprzez tonące inwestycje brutto (inwestycje w dobra trwałe, produkcyjne i zapasy) oraz osłabienie handlu zagranicznego.
Konflikt pomiędzy Zachodem i Rosją na skutek jej zaangażowania w kryzys na Ukrainie ponownie uległ nasileniu wraz z wprowadzaniem dodatkowych sankcji na Rosję przez USA i UE, nazywane sankcjami 3 stopnia. Rosja odwzajemniła się w sierpniu zakazem importu narzuconym na produkty spożywcze z USA i UE. Podczas gdy całościowy wpływ zakazu na zachodnie gospodarki pozostaje ograniczony (aczkolwiek będzie mieć ujemny wpływ na przedsiębiorstwa działające w tym sektorze), to prawdopodobnie zwiększy inflację w Rosji (wynoszącą 7,5% r/r w lipcu) i skutkować będzie dalszym zacieśnianiem polityki pieniężnej (Rosja jeszcze w lipcu, przed wspomnianą 3 fazą sankcji podniosła stopy procentowe o 50 punktów bazowych do 8%, ostatnio osiągnęła już 9,5%). W wyniku znacznego odpływu kapitału następuje spadek wartości rubla, wzrost kosztów kredytu dla rosyjskich banków i spółek oraz zmniejszenie wpływów z wymiany handlowej z krajami zachodnimi, EH przewiduje, że aktywność gospodarcza w Rosji znacznie zmniejszając się w 2 półroczu wpłynie na obniżenie PKB w ujęciu rocznym w 2014 r. o -0,6%. Prognoza na 2015r. została skorygowana w dół do +1%.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z całym materiałem