Euler Hermes najlepszym ubezpieczycielem należności w regionie Azji-Pacyfiku

08.07.2014
​W organizowanym przez czasopismo GTR (Global Trade Review) konkursie nagród dla Liderów Handlu w Azji (Asia Leaders in Trade) 2014, Euler Hermes został uznany najlepszym ubezpieczycielem kredytu kupieckiego w regionie Azji-Pacyfiku.
 
GTR to ukazujące się co dwa miesiące czasopismo, prenumerowane na całym świecie przez ponad 24 tysiące osób stojących na czele korporacji, bankierów i finansistów działających w sektorach handlu międzynarodowego, eksportu oraz finansowania towarów. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje, w drodze głosowania, reakcja azjatyckiego wydania pisma.
 
- Jesteśmy zaszczyceni, że nasze usługi dla sektorów finansów i handlu w regionie Azji-Pacyfiku ponownie zostały wyróżnione, zwłaszcza, że w transakcjach zawieranych między firmami działającymi w regionie coraz bardziej popularna staje się współpraca w oparciu o otwarty kredyt kupiecki, a coraz więcej firm poszukując możliwości zyskownego działania oraz wzrostu korzysta z ubezpieczenia należności mówi Fabrice Desnos, szef Euler Hermes w regionie Azji-Pacyfiku.Kraje azjatyckie są motorem wzrostu światowego PKB, co znajduje odzwierciedlenie w działalności naszej firmy w tym regionie. Jako wiodący na świecie dostawca z zakresu ubezpieczenia należności, stale inwestujemy w rozwój oferty usług i produktów w regionie Azji-Pacyfiku. Koncentrujemy się na rozwijaniu nowych rynków oraz innowacyjnych produktów, dostosowanych do lokalnych potrzeb przedsiębiorców i biznesu w tym szybko rozwijającym się regionie.
 
Swoją globalną obecnością oraz dogłębnym doświadczeniem w zakresie ryzyka związanego z działalnością handlową, Euler Hermes wspiera klientów w wyborze najbardziej obiecujących rynków i klientów dla zrównoważonego rozwoju biznesu. Ubezpieczenie należności chroni przepływy środków pieniężnych posiadaczy polis przed brakiem płatności z tytułu faktur lub niewypłacalnością w przypadku prowadzenia działalności handlowej na zasadzie otwartego rachunku kupieckiego.