Główne sektory – produkcja i płynność finansowa na przełomie lipca i sierpnia 2013

13.09.2013
​Obecny średni okres spływu należności dla firm nadal jest dłuższy niż miało to miejsce w 2009 czy 2010 roku i nie uległ widocznemu skróceniu, jest porównywalny z analogicznymi miesiącami roku ubiegłego. Spójrzmy zatem na sytuację wcześniejszą, jak przedstawiała sie ona w różnych regionach kraju trzy lata temu : przedsiębiorstwa otrzymywały wtedy swoje należności średnio zależnie od województwa po 60-70 dniach (gros przypadków).
 
Obecnie tylko w pięciu województwach przedsiębiorcy dostają swoje należności niewiele szybciej niż po 10 tygodniach. Tymczasem trzy lata temu w czterech województwach okres oczekiwania na należności był krótszy poniżej nie 70, ale nawet 60 dni! Nie wszędzie zmiany były równie duże, ale średnia ich skala robi jednak wrażenie, oddając miarę spowolnienia obiegu pieniądza pomiędzy przedsiębiorstwami.
 
Porównując średni okres obiegu należności już nie województw, ale kilku wybranych branż konsumenckich oraz inwestycyjnych w ostatnim, wakacyjnym szczycie sezonu z tym trzy lata temu widać, iż generalnie nie powrócilismy jeszcze do sytuacji sprzed trzech lat.
Wyjatkiem są art. spożywcze – obserwujemy tutaj skrócenie obiegu należności na przestrzeni tego okresu, co tłumaczyć mozna po części postępujacą koncentracją zarówno w handlu hurtowym, jak i detalicznym, co skraca opóźnienia w spłacie należności. Sektor stalowy ma średni obieg należności na zbliżonym poziomie do tego sprzed trzech lat, co jest dobrą informacją po wczesniejszych problemach – dużych opóźnieniach jeszcze kilka-kilkanaście miesięcy temu. Jeszcze w I kw. obroty branży były nizsze 20-30% w stosunku do roku ubiegłego, ale w drugim i trzecim kwartale wzrosły – częściowo było to zdyskontowaniem zapowiadanego odwróconego rozliczania podatku VAT, zmienianiem dostawców przez niektórych odbiorców dotychczas zaopatrujacych się w « szarej strefie ». Nie jest to jednak jeszcze zapowiadane odbicie, o czym świadczy wciąż nizsza produkcja budowlana oraz spadające inwestycje, dlatego wyniki sprzedaży, rentowność dystrybutorów stali a tym samym i rotacja należnosci może jeszcze ulec pogorszeniu.
 
średniokres_splywunalezn.png

 
Potwierdzeniem opinii o tym, iż średni obieg należności na rynku nie powrócił do sytuacji z jaką mieliśmy trzy lata temu jest przyjrzenie się wartości tzw. złych długów. Jest to wartość należności niespłaconych przez ponad 120 dni po upływie terminu płatności. Tak przeterminowane należności świadczą o dużych kłopotach w jakich znajduje się odbiorca, który często jest w trakcie lub po postępowaniu upadłościowym.
 
Porównanie poziomu trudnych długów - tzn. wartości należności przeterminowanych ponad 120 dni.
 
poziom_trudnychdlugow.png
 
 
Produkcja sprzedana – dane GUS za lipiec 2013
 
Transport
  • W lipcu br. sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem, po niewielkim spadku przed miesiącem, wzrosła o 2,6% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem notowano wzrost odpowiednio o 12,1%).
  • Niższe niż przed rokiem w transporcie i gospodarce magazynowej były wyniki finansowe brutto (o 25,8%) oraz netto (o 26,1%). W najbliższych miesiącach spodziewany jest niewielki spadek cen usług transportowych.
 
Przemysł
  • Produkcja sprzedana przemysłu była wyższa niż w lipcu ub. roku o 2,8% po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym, najbardziej rosła produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 12,5%). W okresie siedmiu miesięcy br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,5% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost odpowiednio o 3,9%)
  • Z obserwowanych w lipcu br. 238 wyrobów i grup wyrobów przemysłowych produkcja 145 była wyższa niż przed rokiem, Niższa niż przed rokiem była natomiast produkcja 88 wyrobów i grup wyrobów (home appliances – ovens, koks, copper, tractors, wagonów i ciężarówek)
  • Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przemysłu ogółem był o 5,0% niższy niż w okresie styczeń–czerwiec ub. roku.
 
Budownictwo
  • Tempo spadku produkcji budowlano–montażowej zwolniło do 5,2% (po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym spadek wyniósł 7,3%). Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych inwestycji była o 25,0% niższa niż w I półroczu ub. roku.
  • W lipcu ilość opublikowanych upadłości firm budowlanych znowu wzrosła, osiągając rekordowy poziom z jesieni ub. roku (pomimo szczytu sezonu).
 
Handel
  • Umocnił się wzrost sprzedaży detalicznej – do 4,3% w skali roku.
  • W okresie styczeń–lipiec br. sprzedaż detaliczna rosła znacznie wolniej niż w analogicznym okresie ub. roku (wzrost o 1,1% wobec odpowiednio 5,3%).