Stany Zjednoczone gotowe na ożywienie

29.05.2013
Według Euler Hermes, światowego lidera w dziedzinie ubezpieczeń należności oraz zobowiązań, gwarancji i windykacji, Stany Zjednoczone posiadają już potencjał długoterminowego ożywienia w zakresie produkcji przemysłowej. Chociaż przemysł amerykański dotkliwie ucierpiał w ciągu ostatnich dziesięciu lat na skutek przenoszenia produkcji do państw o niższych kosztach pracy, obecnie ma miejsce proces odwrotny, w ramach którego coraz więcej miejsc pracy przenoszonych jest z powrotem do USA, co napędza odrodzenie przemysłu.
 
- Czynnikami odpowiedzialnymi w pierwszym rzędzie za to zjawisko są wysoka wydajność amerykańskich pracowników oraz wyraźnie zmniejszenie dysproporcji wynagrodzeń w przemyśle produkcyjnym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, którym towarzyszy zupełnie zmieniająca sytuację eksploatacja źródeł taniej energii w Stanach Zjednoczonych – mówi Dan North, główny ekonomista Euler Hermes na Amerykę Północną. - Nie jest to jednak zjawisko jednolite – niektóre branże przemysłu i niektóre regiony skorzystają na nim bardziej niż inne.
 
“Made in America”

Do powrotu produkcji na teren USA, prognozowanego przez Euler Hermes, przyczynia się szereg czynników:

 • Wydajność pracy w USA wzrastała znacznie szybciej niż w innych krajach uprzemysłowionych, co doprowadziło do tego, że koszty pracy w USA są na jednym z najniższych poziomów wśród państw rozwiniętych.
 • Koszty energii są niskie z uwagi na boom gazu łupkowego.
 • Wysokokwalifikowani pracownicy amerykańscy są w stanie produkować towary z większą wartością dodaną i w sposób bardziej niezawodny.
 • Bardzo niski jest koszt pozyskania kapitału, biorąc pod uwagę niezwykle akomodacyjną politykę monetarną Banku Rezerwy Federalnej.
 • Koszty takie jak transport, magazynowanie i opóźnienie produkcji są niższe w USA, co przyczynia się do większej atrakcyjności produkcji.
 • Słaby dolar wspiera konkurencyjność amerykańskiego eksportu na większości rynków eksportowych – pomiędzy końcem 2009 a sierpniem 2012, wolumen eksportu amerykańskiego wzrósł o 45%.
 • Sytuacja na rynku mieszkaniowym wraca do normy.
 • Ilość bankructw w sektorze wytwórczym, która spadła znacząco w 2009, w 2013 ma spaść według prognoz o kolejne 6%.

insolvencies_decrease.bmp

Sztandarowe branże reindustrializacji
 
W ciągu kilku ostatnich lat kilka branż szczególnie przyczyniło się do znaczącego i szybkiego wzrostu w sektorze wytwórczym:

 

 • Produkcja komputerów i elektroniki: Branża ta utrzymała przodownictwo, umacniając nawet swą wagę w sektorze produkcji przemysłowej w USA w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Szczególnie w tym czasie rozwinęła się produkcja półprzewodników i sprzętu elektronicznego oraz instrumentów pomiarowych, nawigacyjnych i elektromedycznych.
 • Maszyny przemysłowe: W tej branży odnotowano dwucyfrowy wzrost w roku 2010 i 2011. W roku 2013 spodziewany jest powrót do średniej produkcji rocznej sprzed recesji.
 • Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i węgla: W tej branży powrót do wyników sprzed recesji już nastąpił, z uwagi na impuls ze strony budownictwa drogowego (asfalt), sektora pokryć dachowych oraz innych branż wykorzystujących pochodne ropy i węgla.
 • Przemysł samochodowy: pomimo nierównych wyników globalnych, na przykład słabości rynku europejskiego, wielu światowych producentów samochodów raportuje o rosnącej sprzedaży i rentowności. Wyniki te napędzane są głównie wzrostem na rynkach rozwijających się, zwłaszcza w Chinach. W samych Stanach sprzedaż samochodów rośnie drugi rok z rzędu, co spowodowane jest większą dostępnością kredytów, niskimi stopami procentowymi oraz skumulowaniem popytu na skutek niedawnej recesji i starzejących się flot samochodów.

Gwiazda Południa

Dostępne dane wyraźnie wskazują, że najwięcej korzyści z reindustrializacji odniosą stany południowe. Mają one znaczną przewagę wynagrodzeń, jednostkowych kosztów pracy i wydajności w porównaniu z resztą kraju. Spowodowało to napływ na Południe zagranicznych inwestorów; oczekujemy, że tendencja ta się utrzyma.

Analiza Produktu Stanowego Brutto przeprowadzona przez Euler Hermes (PSB) wykazała, że na sześć najlepszych stanów w kategorii wydajności (PSB przez roboczogodziny) cztery znajdują się na południu. Jeśli chodzi o koszty pracy (PSB przez wynagrodzenia), pięć z czołowych ośmiu to stany południowe.

top10_states.bmp

Z sytuacji skorzystali już zagraniczni producenci samochodów, przenosząc swoją produkcję na amerykańskie Południe, gdzie unikają wygórowanych stawek związkowych i wysokich kosztów odziedziczonych. Te niższe koszty z kolei sprawiają, że łączny koszt wyprodukowania samochodu na południu jest niższy niż wyprodukowanie go za granicą i przetransportowanie do USA. Nowe skupisko amerykańskiego przemysłu samochodowego powstało obecnie w siedmiu południowych stanach: Alabama, Georgia, Kentucky, Missisipi, Karolina Południowa, Tennessee i Teksas.

Kalifornia – inkubator innowacyjności

Pomimo znaczących redukcji zatrudnienia w sektorze produkcyjnym w ostatnich latach, Złoty Stan dojrzał już do poprawy sytuacji. Kalifornia jest największym stanem, jeśli chodzi o nominalny PKB i jest największym w USA pracodawcą. W ciągu najbliższych dwóch lat przyrost nowych miejsc pracy wyprzedzi tu resztę Stanów. Sytuacji także pomagają tradycyjne kalifornijskie branże: produkcja komputerów i elektroniki oraz ropa naftowa.

california's_idcard.bmp

Co dalej?
Chociaż powyżej przedstawiono przekonujące argumenty na rzecz szybkiej reindustrializacji w USA, to by utrzymać jej wysokie tempo wymagane są jeszcze inne działania. W innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarce kluczową rolę odgrywają badania i rozwój, a USA zaczyna przegrywać ze swymi światowymi konkurentami pod względem ilości patentów.
 
GDP_growth.bmp

Amerykańscy producenci muszą inwestować więcej, jeśli chcą się stać bardziej konkurencyjni na światowym rynku. Zyski muszą być reinwestowane, a system podatków od przedsiębiorstw wymaga przebudowy.
- Chociaż oczekujemy ożywienia w sektorze produkcyjnym, firmy nadal będą narażone na szereg ryzyk – mówi Ludovic Subran, główny ekonomista Euler Hermes i dyrektor Biura Badań Gospodarczych. – By w pełni skorzystać z ożywienia, firmy będą musiały zabezpieczyć się przed nimi. Muszą również zarzucić mentalność gromadzenia środków finansowych na rzecz inwestowania ich w nadarzające się przedsięwzięcia. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jeśli tak zrobią, reindustrializacja zakończy się powodzeniem.