Bogdan Wiesiołek w zarządzie Euler Hermes

10.04.2013
Rada Nadzorcza Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes SA podjęła decyzję o powiększeniu składu Zarządu Towarzystwa i powołała dotychczasowego Dyrektora Handlowego – Bogdana Wiesiołka na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Nowy Członek Zarządu nadzoruje procesy sprzedaży i dystrybucji produktów ubezpieczeniowych oraz odpowiada za relacje z agentami i brokerami ubezpieczeniowymi.
Wiesiolek-Bogdan-l
Bogdan Wiesiołek

Bogdan Wiesiołek od października 2012 roku jest także Wiceprezesem Zarządu Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o., zajmującej się działalnością wspomagającą ubezpieczenia oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes w Polsce.

Bogdan Wiesiołek z Grupą Allianz i Euler Hermes jest związany od 1998 roku, współtworząc rynek ubezpieczeń należności w Polsce. Od początku tworzył a następnie i zarządzał działem sprzedaży pełniąc funkcję Dyrektora Działu Sprzedaży, Dyrektora Oddziału w Warszawie oraz Dyrektora Handlowego, spółki Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. (obecnie działającej pod nazwą Euler Hermes Collections Sp. z o.o.). W konsekwencji zmian w modelu organizacyjnym spółek grupy Euler Hermes w Polsce, po utworzeniu spółki Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o. został jej Dyrektorem Handlowym. Z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Bogdan Wiesiołek związany jest od kwietnia 2004 roku, kiedy objął stanowisko Dyrektora Biura Obsługi Polis w Warszawie, a następnie w 2009 roku został Dyrektorem Handlowym Towarzystwa.

Bogdan Wiesiołek jest absolwentem nauk ekonomicznych i społecznych Uniwersytetu w Kolonii. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci.