Euler Hermes w Polsce

 

 

 

 

Euler Hermes jest częścią międzynarodowej grupy ubezpieczeniowo-finansowej. Posiada w ofercie następujące produkty: ubezpieczenie należności, windykację wierzytelności i windykację sądową, gwarancje ubezpieczeniowe, ocenę kondycji finansowej podmiotów gospodarczych.

Windykacja

Grupa Euler Hermes w Polsce oferuje rozwiązania dopasowane do specyfiki i indywidualnych potrzeb firm prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Wyspecjalizowana spółka - Kancelaria Prawna - oferuje doradztwo prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 ​​

Już 20 lat wspieramy Polskich przedsiębiorców

​​ 

Euler Hermes działa na polskim rynku od 1998 roku. Początkowo pod nazwą Hermes Serwis Ubezpieczeń Kredytowych Sp. z o. o., prowadziliśmy działalność jako agent TU Allianz Polska S.A. Pozwoliło nam to już od samego początku zaoferować naszym klientom obsługę opartą o niezbędny potencjał finansowy i międzynarodowe standardy. Od 2004 roku, na podstawie licencji wydanej przez Ministerstwo Finansów RP, działamy samodzielne jako Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Od tego czasu branża ubezpieczeń należności w Polsce znacznie się rozwinęła, a dzięki dostosowywaniu naszych produktów ubezpieczeniowych do zmieniających się potrzeb polskich przedsiębiorców, Euler Hermes uzyskał pozycję lidera na tym rynku.

 

Dzięki obecności w strukturach grupy o międzynarodowym zasięgu naszych klientów wspieramy wszędzie tam, gdzie prowadzą interesy - również poza granicami naszego kraju. Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy także zarządzanie ryzykiem finansowym przez Internet, za pośrednictwem systemów informatycznych w tym Program Syntesys.


 

20 lat historii Euler Hermes w Polsce  

  • 10 tys. ubezpieczonych klientów

  • 1 bln ubezpieczonego obrotu

  • 1 mld 128 mln wypłaconych odszkodowań

  • 1 mln 260 tys. nadanych limitów kredytowych 

  • 300 tys. zleceń windykacyjnych

  • 10 mld - wartość zleceń windykacyjnych

  • 7 mln 626 tys. opracowanych raportów kredytowych 

 

W skład naszej grupy wchodzą:

 
Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.
które specjalizuje się w ubezpieczeniach należności handlowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz ubezpieczeniu ryzyka sprzeniewierzenia.
Euler Hermes Collections Sp. z o.o.
oferujące windykację polubowną, analizy branżowe, raporty handlowe, monitoring należności oraz pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami.
 
Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski -
Kancelaria Prawna Sp. k.

której specjalnością jest dochodzenie należności na drodze sądowej oraz szeroko rozumiane doradztwo prawne w działalności gospodarczej.
 
 

Zasady Ładu Korporacyjnego

 

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes SA, uwzględniając rekomendację Rady Nadzorczej wydaną w dniu 04 listopada 2014 r., informuje o podjętej w dniu 18 grudnia 2014 r. uchwale o przyjęciu do wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

Zasady weszły w życie od dnia 01 stycznia 2015 r. i są stosowane z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali i charakteru działalności Towarzystwa oraz jego specyfiki.

Odstępstwa od stosowania Zasad zostały przedstawione w załączonej tabeli.Treść Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA​

 
  
  
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta zawierające opinię o sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 r
Wyniki dokonania oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych za 2017 rok.pdfWyniki dokonania oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych za 2017 rok
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej SFCR 2017.pdfSprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. sporządzone na rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
Polityka Informacyjna Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes SA.pdfPolityka Informacyjna Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.
Dane statystyczne dotyczace postepowan pozasadowych z udzialem TU Euler Hermes w 2016r.pdfDane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych z udziałem TU Euler Hermes w 2016r.
Opinia bieglego rewidenta z badania sprawozdania na temat wyplacalnosci i kondycji finansowej na dzien 31 grudnia 2016r.pdfOpinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej  na dzień 31 grudnia 2016r. i za rok obrotowy zakończony tego dnia
Sprawozdanie o  wypłacalnosci i kondycji finansowej na dzien 31 grudnia 2016r.pdfSprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016r.
Informacja TU Euler Hermes SA w sprawie odstępstw od stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego KNF.pdfInformacja TU Euler Hermes SA w sprawie odstępstw od stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego KNF
Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych z udziałem Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. w 2017 roku.pdfDane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych z udziałem Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. w 2017 roku.
​​