Przeglądy ekonomiczne

 

 

Prezentowane poniżej comiesięczne publikacje dostarczają naszym klientom  informacji  ekonomicznych na temat krajów,  ryzyka  w poszczególnych sektorach gospodarki oraz trendów w upadłościach.

 

 

Economic Outlooks

 

 

120x170_EO1211.png

Październik - Listopad 2014

Economic Outlook  

Terminy płatności, należności przeterminowane oraz upadłości: Czego można się spodziewać w 2015 roku?

W 2014 roku liczba upadłości firm zmniejszy się o 12%, zgodnie z oczekiwaniami. 
W tym roku również, należności przetrminowane zarejestrują pierwszy spadek od 2011 roku (-30%).
Nasz Globalny Wskaźnik Upadłości utrzymuje wartość 12% powyżej poziomu sprzed kryzysu, a w wielu krajach finansowanie jest wciąż mocno ograniczone.
Ponadto, warunki płatności - mierzone w DSO (Days Sales Outstanding) - uległy dalszemu pogorszeniu w pierwszej połowie 2014 roku: średnia światowa powinna osiągnąć 73 dni w tym roku, w porównaniu do sredniej poniżej 69 dni w roku 2010. 

> Zapraszamy do lektury najnowszego Economic Outlook

120x170_EO1210.png

Sierpień 2014

Economic Outlook. Special Report
The global automotive market

 

Kiedy patrzymy na produkcję globalną, wydaje się, że największy kryzys w branży motoryzacyjnej mamy już za sobą, a producenci aut wracają do rocznych stóp wzrostu na poziomie około 4%, czyli tych sprzed 2009 roku.
Zapowiadany koniec ery samochodu nie miał miejsca, i pomimo widocznych społecznych preferencji chęci użytkowania pojazdów bardziej niż ich posiadania, nadal zakupy klasy średniej napędzają, chociaż słabiej, sprzedaż nowych samochodów.

> Zapraszamy do lektury Economic Outlook

 

12x170_EO1208.png

Czerwiec - Lipiec 2014

Economic Outlook

 

Celem firmy jest się rozwijać. Rozwój może przybierać różne formy - zysków, przychodów, udziału w rynku, znajomości marki lub wpływu społecznego. Brzmi to dość banalnie, ale tak nie jest. Czynniki leżące u podstaw wzrostu mogą go znacznie utrudniać; szybko zmieniający się klienci,  'miękkie' rynki i oczywiście niestabilna polityka gospodarcza.

> Wakacyjny Economic Outlook

 

Economic Outlook May 2014Maj 2014

Economic Outlook

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbyły się w Brazylii, a my opracowaliśmy nasz własny plan Mistrzostw Świata oparty na arkuszach kalkulacyjnych. Cele w naszych rozgrywkach są nieco inne. W pierwszej Olimpiadzie Upadłości Euler Hermes wygrywa zdobywca najmniejszej liczby upadłości.
Zapraszamy do zapoznania się z całym opracowaniem.

 

>  Pobierz Economic Outlook.pdf

EO1205.png

​Marzec, kwiecień 2014

 
 

 

Macroeconomic and Country Risk Outlook

Podczas gdy do globalnego wzrostu przyczyniają się gospodarki wschodzące, oczekiwania są tłumione z tytułu ostrej zmiany perspektyw wzrostu dla Rosji, a także spowolnienia wzrostu w Brazylii, Turcji i RPA.

 

>  Pobierz Country Risk Outlook.pdf

Couv-1204_All_things_come_to_those_who_wait.jpg

​Luty 2014

 
 

Global Sector Outlook

 

Choć ocena ryzyka sektorów wydaje się wskazywać na poprawę w 2014 roku, nadal przyglądamy się uważnie niektórym branżom, takim jak budownictwo, przemysł metalowy czy handel detaliczny. Przyszłość, mimo że maluje się w odrobinę jaśniejszych barwach, nadal jest bardzo niepewna.

 

>  Pobierz Economic_Outlook_Sector.pdf

Economic_outlook_Dec2013Jan2014.jpeg

​ 

Grudzień 2013 - Styczeń 2014

 

Macroeconomic and Country Risk Outlook

Po latach korzystania z łatwych pieniędzy i chaosu w wydatkach publicznych, świat postanowił w końcu stawić czoła problemowi uzależnienia. Z jednej strony nałogowcy wydatków publicznych, znani także jako gospodarki rozwinięte, zaciskają pasa już od trzech lat, z drugiej, uzależnione od majstrowania przy walutach rynki wschodzące, uczą się powoli kontrolować swoje popędy. Bitwa nie została jeszcze wygrana, ale zdecydowanie zanosi się na normalizację. 
W tym numerze staraliśmy się określić kroki do globalnego ożywienia gospodarczego. Znaleźliśmy ich dziesięć i nazwaliśmy je punktami zwrotnymi. Zapraszamy do lektury

 

>  Pobierz Economic_outlook.pdf

  1200-1201_Economic_outlook.jpg

Październik - Listopad 2013

 

Economic Outlook

Business Insolvency Worldwide

 

 

Przwidujemy, że globalna liczba upadłości będzie mniejsza, z wyjątkiem Europy.  W tym specjalnym wydaniu postanowliwiśmy skupić się na 351.300 biznesach które zamkną się w 2014 roku, a jest to jedynie liczba przedsięwzięć z naszego panelu, do którego zalicza się jedynie 42 kraje. Do tych upadłości należałoby dodać kolejne miliony firm na całym świecie, które stoją na skraju bankructwa.

 

>  Pobierz Economic_outlook 1200-1201.pdf

​ 1199.JPG

Wrzesień 2013

Economic Outlook

Globalny Scenariusz Makroekonomiczny

 

Zmodyfikowaliśmy delikatnie w górę nasze prognozy wzrostu dla krajów rozwiniętych w 2014 (do 2,1%) z powodu lepszych perspektyw w Stanach Zjednoczonych (2,8%), Japonii (1,5%) i w strefie euro (0,9%), oraz skorygowaliśmy lekko w dół nasze prognozy dla krajów wschodzących (4,6%) ze względu na spowolnienie wzrostu w Ameryce Łacińskiej i Azji. Wzrost w krajach rozwiniętych może być ograniczany przez brak realnego ożywienia w cyklu inwestycyjnym (szczególnie w strefie euro), w połączeniu z wciąż słabym popytem wewnętrznym.

 

>  Pobierz Economic outlook 1199.pdf

EO1198.PNG


Sierpień 2013

Economic Outlook

Raport Specjalny

 

Kraje Basenu Morza Śródziemnego są Regionem, w którym spotykają się trzy kontynenty - Europa, Afryka o Azja. Region ten tworzy niejednorodną grupę zarównopolitycznie jak i gospodarczo. Do Krajów Basenu Morza Śródziemnego zalicza się prawie 30 krajów, tych zlokalizoanych bezpośrednio u wybrzeży Morza Śródziemnego, ale i tych które są z nimi nierozerwalnie z nimi złączone więzami politycznymi i gospodarczymi, zwłaszcza kraje należące do Gulf Cooperation Council (GCC) - Rady Współpracy Zatoki Perskiej.

 

>  Pobierz Economic Outlook 1198.pdf

 

Economic Outlook n°1197.png


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Globalna analiza sektorowa

 

Lipiec 2013

Global Sector Outlook

 

 

Nowa analiza o poszczególnych branżach w ujęciu globalnym przedstawia czynniki, które stymulują ich wzrost – teraz jak i w najbliższej przyszłości. Środkiem bezpośrednio kształtującym sprzedaż w branżach konsumenckich – spożywczej, farmaceutycznej, elektroniki użytkowej czy środków czystości jest popyt, który ostatnio uległ osłabieniu na rynkach, z którymi wiązano nadzieje jego wzrostu: w Europie wschodniej i w Ameryce Południowej. Wpływ na popyt globalny mają także zawirowania w Turcji i Brazylii oraz spowolnienie w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych. Ale popyt to nie wszystko – staramy się przewidywać, jak zmiany społeczne takie jak przejście od społeczeństwa konsumenckiego do społeczeństwa użytkowników, deflacja lub powrót pewnych form protekcjonizmu stają na drodze do osiągania niedawno jeszcze możliwych dwucyfrowych wzrostów przychodów w eksporcie. Także branże inwestycyjne – budownictwo, ale też transport są odłączone obecnie od kroplówki, jaką były w ostatnich latach sprzyjające inwestycjom uregulowania podatkowe i polityka pieniężna. Ponoszenie teraz kosztów inwestycji oraz przejęć poczynionych w ostatnich latach osuszyło dosłownie rynek ze środków finansowych, tak teraz niezbędnych w obliczu oczekiwanego odrodzenia się aktywności gospodarczej.

 

> Economic Outlook n°1197.pdf

 

 

economic_outlook_1195

 

 

 

 

 

Gospodarka światowa na rozdrożu

 

Maj, czerwiec 2013

Macroeconomic, Risk and Insolvency Outlook

 

Wskaźniki wyprzedzające sugerują opóźnione ożywienie w globalnej gospodarce, oczekiwane na koniec 2013 r. Z trzech wiodących regionów na świecie to właśnie niestety Europa nie tylko radzi sobie obecnie najgorzej, ale nie ma w niej (i tak samo jest w Polsce) raczej szansy na wewnętrzny implus do odrodzenia gospodarki w postaci wzrostu konsumpcji oraz inwestycji. Impulsem takim do stopniowego, można nawet powiedzieć „mozolnego” ożywienia na naszym kontynencie będzie wzrost światowej wymiany gospodarczej, do czego przyczyniają się dwa pozostałe wiodące obszary gospodarcze, czyli Azja i Am. Północna.

 
 

 
Economic outlook

Upadłości firm:

Prawdziwa natura kryzysu europejskiego

 

Kwiecień 2013

Business Insolvency Worldwide

 
Czy ktoś chce, czy nie, przedsiębiorstwa były i nadal są rzeczywistymi ofiarami obecnego kryzysu europejskiego. Szacuje się, że upadłości przedsiębiorstw w strefie euro będą rosnąć o 21% w 2013 roku, zanim trend ten ustabilizuje się i wróci do tempa bardziej umiarkowanego na poziomie ok. 7% w 2014 roku.
 
 
 
euler_hermes-march_economic_outlook
 
 

​Europa: nadal czeka na drugi podmuch wiatru

Marzec 2013
Macroeconomic, Risk and Insolvency Outlook

Raport poruszający tematy makroekonomiczne związane z ryzykiem handlowym, w tym m.in. kwestię upadłości
Początek roku był w Europie trudny. Zima jak wszyscy się zgadzają nie chciała ustąpić wiośnie, a jedyną chyba korzyścią z tego wiosennego chłodu jest jego wkład do wzrostu strefy euro: według naszych szacunków o prawie jedną dziesiątą punktu procentowego PKB w 2013 roku. To już coś, prawda?

 

 

 
EH_february_special_report
 
 
 
 
 

 

 

Szlaki handlowe:
Co się zmieniło, co się jeszcze zmieni?

 
Luty 2013
Special report

 
Dwa lata temu przeanalizowaliśmy przewrót jaki miał miejsce w róznych sektorach po zastosowaniu w 2010 środków stymulacyjnych w wiodących gospodarkach: wzrost znaczenia Brazylii w przemyśle spożywczym, potwierdzenie dominacji w Azji w obszarze produkcji zaawansowanych technologicznie dóbr (...).

Ten specjalny raport aktualizuje wiedzę o trendach leżących obecnie u podstaw światowego handlu, wykraczających poza wskazana w tytule datę (luty 2013). Wskazujemy zarówno nowych zagrożenia, jak i szanse dla wymiany handlowej w poszczególnych sektorach gospodarki.

Euler Hermes Global sectors outlook


 


 
 
 

Dokąd zmierza globalny popyt?

 

Styczeń 2013
Global Sector Outlook​

 

Jak zmiany demograficzne i behawioralne wpływają na popyt globalny oraz jego regionalne zróżnicowanie?

Czym właściwie jest popyt globalny, do którego powinny dostosowywać swoją działalność firmy
 
 
„Z prawdziwą ulgą niektórzy chcieliby powiedzieć, że kryzys się kończy, strefa Euro pozostanie nienaruszona, rynki idą w dobrym kierunku. Krótko mówiąc, najgorsze już za nami” 


 
2013 world economy forecasts

Przywódcy świata o szóstym roku kryzysu – coś czego nie przewidzieli Majowie!

 
 

Grudzień 2012
Macroeconomic, Risk and Insolvency Outlook ​

 
 
Pomimo faktu, iż prognozy ekonomiczne na  2013 nie są katastrofalne, to jednak będzie to rok bardzo ciężki.  Obecnie wchodzimy w  szósty z kolei rok kryzysu, co prawda jest to znacznie krótszy okres niż w przypadku kalendarza Majów (5125 lat!), jednak nadal negatywnie odbijający się na wynikach finansowych firm" 
Transport sector economic analysis


 

Transport – świat dwóch prędkości

 

Grudzień 2012
Specia
l report

 
„Rok  2012 był punktem zwrotnym dla globalnego transportu (drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego). Pomimo zwiększającego się rynku , co jest skutkiem wzrostu demograficznego oraz bogacenia się społeczeństwa,  karty zostały już dawno rozdane między najważniejszych graczy”
 ​Couv 1187_E-reindustrialization_USA.jpg 
 
 


 

Reindustrializacja w USA 

 

Listopad 2012
Specia
l report


Obecna niepewność związana z polityka fiskalna oraz trwający w Europie kryzys  to dwa najważniejsze czynniki wpływające aktualnie na gospodarkę USA. Pomimo tego istnieją pewne pozytywne makro i mikro ekonomiczne  wskaźniki, które pozawalają nam przewidywać , jak będzie wyglądał „nowy porządek” w USA"
 
 
​​​​​​