Nasz zespół

 

 

Nasze raporty zawierają wszystkie najnowsze prognozy i opinie na różne aktualne tematy, począwszy od kryzysu w strefie euro, do nowych globalnych szlaków handlowych, pojawiających się zagrożeń i możliwości. Nasi eksperci są często cytowani w mediach swiatowych, takich jak: Bloomberg TV, CNN, CNBC, BFM Biznes, France 24, France Info, The Washington Post, New York Times, Financial Times, Le Monde, Le Figaro, der Handelsblatt i innych.
 

L Subran

Ludovic Subran, Główny Ekonomista oraz Szef Działu Badań Ekonomicznych

Przed rozpoczęciem pracy w Euler Hermes w 2011 roku, Ludovic Subran pracował dla najbardziej prestiżowych instytucji, takich jak francuskie Ministerstwo Finansów, Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz Bank Światowy, będąc doradcą rządów w sprawach polityki gospodarczej. Wykładał także ekonomię we Francji, Włoszech oraz w Stanach Zjednoczonych. W chwili obecnej jest także wykładowcą w Szkole Biznesowej HEC (Hautes Études Commerciales ) we Francji. Mimo tego, że pracuje w Paryżu, Ludovic Surban często spotyka się z obecnymi oraz potencjalnymi klientami z całego świata, dzieląc się z nimi wynikami najnowszych badań koniunktury gospodarczej.
 


Maktroekonomia i badania poziomu ryzyka w poszczególnych krajach 

Andrew Atkinson

Andrew Atkinson, Starszy Analityk ds. Oceny Ryzyka Kraju

Andrew Atkinson specjalizuje się w analizie krajów Afryki subsaharyjskiej, Północnej Afryki, Środkowego Wschodu, Azji Południowej i regionu Karaibów. Zanim Andrew Atkinson w 2004 roku rozpoczął pracę w Euler Hermes, zdobywał doświadczenie w bankowości międzynarodowej. Swoją uwagę oraz zainteresowania jako ekonomista skoncentrował na ocenie ryzyka krajów, ze szczególnym uwzględnieniem krajów afrykańskich oraz Bliskiego Wschodu. Andrew Atkinson pracuje z Londynie..
 
Manfred Stamer

Manfred Stamer, Starszy Analityk ds. Oceny Ryzyka Kraju

Głównym obszarem zainteresowań Manfreda Stamera są rynki wschodzące Europy i Azji. Swoją pracę w Euler Hermes rozpoczął w Niemczech w 1998 roku jako Ekonomista w Dziale Marketingu, specjalizujący się w analizie całej gospodarki jak i poszczególnych branż. W 2003 roku przeniósł się do Działu Ryzyka, a 2010 dołączył do Dziełu Badań Ekonomicznych. Manfred Stamer pracuje w Hamburgu.
 
Dan North

Dan North, Starszy Ekonomista

Dan North jest Ekonomistą ds. Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, pracuje w Owings Mills, Maryland. Dan North w północnoamerykańskim oddziale Euler Hermes pracuje od 1996 roku, tworząc analizy makroekonomiczne oraz ilościowe, pomagające w zarządzania portfelem ryzyka. Dan North często występuje mediach zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i za granicą, przemawia na kongresach różnorodnych organizacji handlowych, stowarzyszeń ubezpieczycieli należności oraz podczas spotkań z obecnymi a także potencjalnymi klientami w całej Ameryce Północnej.
Romeo Grill

Romeo Grill, Starszy Ekonomista

Romeo jest ekonomistą ds. Niemciec, Szwajcarii i Austrii, pracuje w siedzibie w Hamburgu. Romeo gromadził doświadczenie w oceniając i dostarczając informacje związane z działalnością gospodarczą w danych uwarunkowaniach ekonomicznych, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju rynku ubezpieczeń należności. Swoją karierę rozpoczął w 1989 roku jako ekonomista w Dziale marketingu i sprzedaży.

Mahamoud Islam

Mahamoud Islam, Ekonomista

Mahamoud Islam pracuje w Paryżu. Rozpoczął pracę w Euler Hermes w 2010 roku, zdobywając wcześniej doświadczenie w sektorze bankowości międzynarodowej. Jest odpowiedzialny za analizy makroekonomiczne oraz upadłości dla krajów Europy południowej oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii. Mahamoud Islam interesuje się analizą jakościową oraz życiem publicznym.

Emma_menasce.jpg

Emma Ménascé, Starszy Ekonomista

Emma Ménascé jest ekonomistą ds. Francji, Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.  Pracowała dla francuskiego Ministerstwa Finansów oraz Departamentu Badań Ekonomicznych Natixis w zakresie trendów makroekonomicznych, w tym również podczas integracji europejskiej, pracując nad prognozami dla krajów rozwijających się. Pracę w Euler Hermes rozpoczęła w 2013 roku.

Ana Boata

Ana Boata, Ekonomistka

Ana zapewnia wsparcie dla zespołów zajmujących się makroekonomią jak i oceną ryzyka w poszczególnych krajach. Specjalizuje się w krótkoterminowych prognozach ekonomicznych, w monitorowaniu zmian w bieżącej polityce oraz generalnie zmian poziomu ryzyka poszczególnych krajach a także kwestiami zarządzania w krajach Unii Europejskiej i w krajach Europy Środkowo Wschodniej. Ana przeszła do Euler Hermes w 2012 z sektora bankowego.

 

Badania trendów w poszczególnych branżach 

Maxime Lemerle

Maxime Lemerle, Szef Działu Badań Branżowych oraz Upadłości

Maxime Lemerle rozpoczął pracę w Euler Hermes w 1993 jako analityk kredytowy we Francji, specjalizujący się w branży spożywczej oraz w handlu detalicznym. W 1999 roku dołączył do Działu Badań Ekonomicznych, odpowiadając przed objęciem obecnego stanowiska za badania branżowe a następnie za analizy ekonomiczne dla krajów skupionych w OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Maxime Lemerle zajmuje się badaniami przekrojowymi, przygotowaniem analiz dla klientów oraz perspektyw gospodarczych w scenariuszach tworzonych przez Euler Hermes.
Yann Lacroix

 

Yann Lacroix, Sector Advisor

Yann Lacroix jest głównym ekspertem branżowym dla sektora motoryzacyjnego. Rozpoczął swoją karierę w Euler Hermes w 1988 roku jako analityk kredytowy. Następnie obejmował różnorodne kierownicze stanowiska w oddziałach firmy na terenie całej Francji. Specjalizując się w finansach korporacyjnych, Yann pełnił także funkcję menedżera ds. monitoring ryzyka wielkich francuskich korporacji. Yann jest uznanym ekspertem, często zapraszanym przez francuskie media.
 
Bruno Goutard

Bruno Goutard, Sector Advisor

Bruno specjalizuje się w analizie przemysłu i transportu lotniczego oraz w przemyśle spożywczym. Bruno rozpoczął swoją karierę jako analityk kredytowy. Następnie pracował w Euler Hermes we Francji jako jako analityk w Dziale Ryzyka. Od 2009 roku tworzy globalne analizy branżowe oraz dokonuje przeglądu największych branż w Stanach Zjednoczonych. Pracuje w Stanach Zjednoczonych w Owings Mills.
 
Marc Livinec

Marc Livinec, Sector Advisor

Marc jest analitykiem specjalizującym się prognozach dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, petrochemicznego oraz dla wszystkich pokrewnych branż w zakresie dostarczania energii. Rozpoczął swoją karierę w 1995 roku jako analityk finansowy w Euler Hermes we Francji. Następnie przeniósł się do Działu Badań Ekonomicznych, aby opracowywać tam analizy finansowe dużych francuskich korporacji (2004-2010). Mark współpracuje także Agencją Światową (World Agency) Euler Hermes podczas przygotowania prezentacji dla klientów operujących na dużą skalę na rynkach międzynarodowych.
 
Didier Moizo

Didier Moizo, Sector Advisor

Didier jest analitykiem aktywnym szczególnie w zakresie analizy branży IT, wyrobów elektronicznych oraz sektora budowlanego. Rozpoczął karierę w 1984 roku jako Doradca Klienta, pracując dla kilku instytucji finansowych, a w 1991 rozpoczął pracę w firmie Euler Hermes jako analityk ds. oceny ryzyka. Przed rozpoczęciem pracy w Dziale Badań Ekonomicznych w 2004 roku Didier uczestniczył także w projektowaniu oraz wdrażaniu bazy ryzyka Euler Hermes w Belgii i we Francji.
 

Wsparcie Działu 


Martine Benhadj

Martine Benhadj, Grafik

Martine zarządza wszystkimi publikacjami Działu Badań Ekonomicznych. Rozpoczęła swoją karierę w Euler Hermes w 1973 roku w Dziale Ryzyka. Pracowała także w dziale szkód, windykacji oraz księgowości, przed tym jak rozpoczęła pracę w Dziale Badań Ekonomicznych..
 
Valerie Poulain

Valerie Poulain, Asystentka Głównego Ekonomisty

Valérie Poulain rozpoczęła swoją pracę w Euler Hermes w Dziale Reasekuracji, następnie pracowała w Dziale Windykacji aby ostatecznie dołączyć w 2004 roku do Działu Badań Ekonomicznych, początkowo opracowując Przegląd Ekonomiczny. Valerie Poulain zajmuje się koordynacją wszystkich przemówień oraz relacji z Klientami, Brokerami, Partnerami a także poszczególnymi oddziałami firmy. 

  Formularz kontaktowy

  Zostaw swoje dane
  Oddzwonimy!

  Wiadomości i Analizy ekonomiczne

  Najnowsze opracowania ekonomiczne

  Syntesys

  System On-Line dla klientów
  Euler Hermes

  Mobilna Aplikacja Ekonomiczna EH

  Dostęp do wszystkich publikacji Euler Hermes

  Kontakt dla mediów

  Grzegorz Błachnio
  tel. (48 22) 385 49 19
  tel. (48) 601 056 830