Mapa Ryzyka Krajow

 

Country risk map

 

Euler Hermes monitoruje ryzyko w 241 krajach i obszarach

 
Nasze rekomendacje mają na celu ocenę ryzyka braku zapłaty przez firmy w danym kraju. Chcemy w ten sposób wspierać naszych klientów w podejmowaniu świadomych decyzji w ich międzynarodowej działalności gospodarczej. W celu zapewnienia najlepszego zrozumienia sytuacji ekonomicznej, politycznej, otoczenia biznesowego, ryzyka handlowego i finansowego na naszą metodologię składa się analiza setek wskaźników ekonomicznych - zarówno ilościowych, jak i jakościowych..

 

 

 

Źródło:Euler Hermes' country risk ratings as of 22/03/2017. GDP, per capita GDP and population data are from the International Monetary Fund.