W świecie pełnym niepewności, ochrona Państwa firmy, personelu i majątku wymaga odpowiedniej wiedzy. Ubezpieczenie należności oferowane przez Euler Hermes daje Państwu nie tylko tę wiedzę, ale także pewność, że gdyby cokolwiek poszło nie tak, nie pozostaną Państwo bez ochrony.

Teraz przenosimy zarządzanie ubezpieczeniem należności na kolejny poziom, oferując większą przejrzystość i ułatwiając kontrolę Państwa portfela kontrahentów. Pomoże to Państwu stworzyć lepszy i efektywniejszy dialog z klientami i partnerami biznesowymi.

Do Państwa dyspozycji oddajemy nowy moduł w systemie on-line – statystyki SmartView.
 
SmartView to system zarządzania i raportowania on-line, który pozwala na aktywną kontrolę i monitorowanie Państwa portfela klientów, celem zminimalizowania ryzyka oraz maksymalizacji możliwości. Pozwalają na to Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI), do których dostęp mają Państwo dzięki Smartview, i które są codziennie aktualizowane. Dzięki nim uzyskują Państwo pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem.
 

Zaledwie kilka kliknięć pozwala na dotarcie do statystyk dotyczących Państwa portfela i danych klienta. Dostęp do SmartView jest możliwy za pośrednictwem bezpiecznego portalu Syntesys. Informacje są aktualizowane co 24 godziny.

 

Smartview jest bardzo prosty w obsłudze i posiada menu szybkiego dostępu. Użytkownicy mogą szybko filtrować informacje po nagłówkach, a także drukować i eksportować wszystkie dane do plików Excel lub PDF, co ułatwia ich udostępnianie innym pracownikom. Ponadto mogą szybko przechodzić do szczegółowych danych i uzyskiwać dostęp do szczegółowych raportów.

 
SmartView wykorzystuje wiedzę globalną i lokalną Grupy Euler Hermes i przedstawia ją Państwu w postaci łatwej w obsłudze platformy internetowej. Wiedza ta prezentowana jest w formie szerokiej gamy raportów zarządczych, zawierających także dane nt. Gradów Klienta EH.
 

Grade Klienta EH jest rezultatem monitorowania sytuacji finansowej i ogólnej kondycji Państwa klienta. Każdemu klientowi przypisujemy grade, który odzwierciedla jego kondycję finansową oraz sposób prowadzenia działalności.

 

Na podstawie oceny ryzyka, każdy z Państwa klientów otrzyma określony limit kredytowy, do wysokości którego mogą Państwo prowadzić wymianę handlową i mieć prawo do wysuwania roszczeń, jeżeli sprawy przyjmą niekorzystny obrót. W miarę pozyskiwania nowych informacji, limit kredytowy może być weryfikowany.

 

Celem nadania gradu oraz przewidzenia ryzyka wystąpienia zwłoki w płatnościach, dział oceny ryzyka Euler Hermes bierze pod uwagę zarówno informacje stanowiące wyłączną własność Euler Hermes, jak i informacje dostępne publicznie.

 

Ocena Ryzyka Kraju EH (grade kraju) uwzględnia polityczne, środowiskowe i gospodarcze ryzyka występujące w danym kraju.