Gwarancje ubezpieczeniowe - co to jest?

 

 

Kontrahenci spodziewają się, a czasami wręcz żądają przedłożenia przez Państwa pisemnych gwarancji biznesowych jako zabezpieczeń wykonania kontraktu przed jego podpisaniem, żeby mieć pewność, że ich zlecenie zostanie wykonane zgodnie z ich oczekiwaniami.

 
Ostatecznie, nieterminowe wykonanie kontraktu lub niedostarczenie wymaganych komponentów może okazać bardzo kosztowne: cenny czas minie bezpowrotnie, a skutkiem tego może być lawina problemów z płatnościami oraz poważne straty finansowe.
 
W ramach gwarancji Euler Hermes przyjmuje na siebie Państwa odpowiedzialność wobec osób trzecich w zamian za różnego typu zabezpieczenia, np. za Państwa zobowiązanie jako wykonawcy w ramach umów budowlanych czy dostaw. Takie umowy mogą przyjąć formę gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji lub innego rodzaju poręczenia. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. jest całkowicie niezależnym wystawcą gwarancji.
 
Zasadniczo oznacza to, że w przypadku, gdy kontrahent nie wywiążę się z umowy, zwykle w rezultacie niewypłacalności, beneficjent gwarancji będzie mógł odzyskać poniesione koszty dodatkowe z tytułu poręczenia, do wysokości limitu gwarancji.
  

  Formularz kontaktowy

  Zostaw swoje dane
  Oddzwonimy!

  Wiadomości i Analizy ekonomiczne

  Najnowsze opracowania ekonomiczne

  Syntesys

  System On-Line dla klientów
  Euler Hermes

  Mobilna Aplikacja Ekonomiczna EH

  Dostęp do wszystkich publikacji Euler Hermes